fbpx W 2013 roku | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

W 2013 roku

Doktoraty obronione w 2013 roku

 • 23 stycznia 2013 roku
 • dr Marzena Przetak tytuł rozprawy: Struktura tekstu prawnego na przykładzie kodeksu karnego
 • PROMOTOR: prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz
 • RECENZENCI: prof. UW, dr hab. Radosław Pawelec, prof. USz, dr hab. Łukasz Pohl

 • 18 grudnia 2013
 • dr Ludmiła Gołąbek tytuł rozprawy: Współczesna poezja kaszubska wobec chrześcijańskiego sacrum.
 • PROMOTOR: prof. dr hab. Tadeusz Linkner
 • RECENZENCI: prof. UG, dr hab. Edward Jakiel, prof. dr hab. Jan Walkusz

 • 18 grudnia 2013
 • dr Grzegorz Kuśnierz tytuł rozprawy: Contemporary Literary Theory and Criticism from a Buddhist Perspective (Współczesna teoria i krytyka literacka z perspektywy buddyjskiej).
 • PROMOTOR: prof. UG, dr hab. Jørgen Veisland
 • RECENZENCI: prof. dr hab. Bogusław Żyłko, prof. UO, dr hab. Jacek Gutorow

 • 17 grudnia 2013 roku
 • dr Małgorzata Kudlik tytuł rozprawy: Nazwa własna w literaturze dziecięcej i młodzieżowej  w aspekcie kulturowym i translatorycznym (na podstawie przekładu cyklu powieściowego o Harrym Potterze J. K. Rowling na języki rosyjski i polski).
 • PROMOTOR: prof. UG, dr hab. Zoja Nowożenowa
 • RECENZENCI: prof. UKW, dr hab. Marek Marszałek, prof. dr hab. Krystyna Szcześniak

 • 12 grudnia 2013
 • dr Anna Malcer-Zakrzacka tytuł rozprawy: Obrazy społeczeństwa polskiego w twórczości emigracyjnej Melchiora Wańkowicza.
 • PROMOTOR:   prof. UG, dr hab. Marek Adamiec
 • RECENZENCI: prof. dr hab. Józef Olejniczak, prof. AP, dr hab. Tadeusz Sucharski

 • 28 listopada 2013 roku
 • dr Katarzyna Dunaj-Dziecielska tytuł rozprawy: Twórczość literacka Zofii Niedźwiedzkiej (pseudonim Bohowityn) – wybrane problemy.
 • PROMOTOR: prof. dr hab. Tadeusz Linkner
 • RECENZENCI: prof. UMK, dr hab. Hanna Ratuszna, prof. UG, dr hab. Grażyna Tomaszewska

 • 17 października 2013
 • dr Katarzyna Wądołowska-Lesner tytuł rozprawy: Czynniki wpływające na czytelność tekstów obcojęzycznych (na przykładzie rosyjskich tekstów dydaktycznych).
 • PROMOTOR: prof. UG, dr hab. Marcelina Grabska
 • RECENZENCI: dr hab. Antoni Paliński, prof. dr hab. Marian Szczodrowski

 • 17 października 2013
 • dr Joanna Bórkowska tytuł rozprawy: Między negacją a negocjacją. Strategia agonu w pismach Karola Ludwika Konińskiego.
 • PROMOTOR: prof. UG, dr hab. Maciej Michalski
 • RECENZENCI: dr hab. Adam Fitas (KUL), dr hab. Andrzej Zawadzki (UJ)

 • 9 października 2013
 • dr Ewa Rutkowska tytuł rozprawy: Gwara wsi Nowa Wieś w Podlaskiem.
 • PROMOTOR:   prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski (UwB)
 • RECENZENCI: prof. dr hab. Stanisław Dubisz (UW), prof. UAM, dr hab. Jerzy Sierociuk

 • 9 października 2013
 • dr Joanna Puzyrewska tytuł rozprawy: Wybrane dramaty Tadeusza Rittnera w młodopolskich recenzjach teatralnych i literackich. Praca obroniona z wyróżnieniem.
 • PROMOTOR:   prof. dr hab. Tadeusz Linkner RECENZENCI: prof. dr hab. Irena Kadulska, prof. dr hab. Bogdan Mazan (UŁ)

 • 3 października 2013
 • dr Piotr Bartelik tytuł rozprawy: Niemieckie zapożyczenia leksykalne w kaszubskim dialekcie gowidlińskim. Praca obroniona z wyróżnieniem.
 • PROMOTOR:   prof. dr hab. Tomasz Czarnecki
 • RECENZENCI: prof. UZ, dr hab. Michaił Kotin, prof. dr hab. Jerzy Treder

 • 26 września 2013
 • dr Krzysztof Kranicki tytuł rozprawy: Sacrum w poezji księdza Janusza Stanisława Pasierba.
 • PROMOTOR:   prof. UG, dr hab. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska
 • RECENZENCI: prof. dr hab. Urszula Kęsikowa, prof. UKSW, dr hab. Wojciech Kudyba, prof. dr hab. Tadeusz Linkner

 • 12 września 2013
 • dr Małgorzata Piekarska tytuł rozprawy: Die polnisch-deutschen Sprachkontakte im Grenzgebiet am Beispiel der deutschen Minderheit in Gdańsk (Polsko-niemieckie kontakty językowe na przykładzie gdańskiej mniejszości niemieckiej).
 • PROMOTOR: prof. UG, dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk
 • RECENZENCI: prof. UG, dr hab. Józef Grabarek, prof. UO, dr hab. Maria Lasatowicz

 • 11 września 2013
 • dr Anna Bielecka-Mateja tytuł rozprawy: Powieść na scenie. Adaptacje prozy powieściowej Witolda Gombrowicza w teatrze polskim.
 • PROMOTOR: prof. dr hab. Jan Ciechowicz
 • RECENZENCI: prof. UAM, dr hab. Ewa Guderian-Czaplińska, prof. UG, dr hab. Elżbieta Mikiciuk

 • 22 lipca 2013
 • dr Piotr Doroszewski tytuł rozprawy: Nazwy roślin w powieściach o polskim średniowieczu.
 • PROMOTOR:   prof. UG, dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska
 • RECENZENCI: prof. dr hab. Urszula Kęsikowa, prof. UG, dr hab. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska

 • 22 lipca 2013
 • dr Laura Szczepaniak-Sobczyk tytuł rozprawy: Rola e-learningu w edukacji polonistycznej. Praca obroniona z wyróżnieniem.
 • PROMOTOR:     prof. UG, dr hab. Grażyna Tomaszewska
 • RECENZENCI:   prof. dr hab. Michał Błażejewski, prof. dr hab. Aniela Książek-Szczepanikowa

 • 2 lipca 2013
 • dr Ewa Stawczyk tytuł rozprawy: Z imaginarium fantastyki. Liryczno-oniryczny model serbskiej prozy współczesnej.
 • PROMOTOR:   prof. UAM, dr hab. Magdalena Koch
 • RECENZENCI: dr hab. Magdalena Dyras, prof. UAM, dr hab. Krystyna Pieniążek-Marković

 • 27 czerwca 2013
 • dr Katarzyna Eremus tytuł rozprawy: Między tradycją a nowoczesnością – świat spraw kobiecych w utworach literackich i publicystycznych Natalii Krzyżanowskiej. Praca obroniona z wyróżnieniem.
 • PROMOTOR: prof. dr hab. Tadeusz Linkner
 • RECENZENCI:   prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska, prof. UG, dr hab. Barbara Zwolińska

 • 25 czerwca 2013
 • dr Robert Kowalski tytuł rozprawy: Der Kleistsche Begriff der Marionette als Erläuterungsmodus der literarischen Weltauffassung im Schaffen von Albert Drach(Pojęcie marionetki Kleista jako możliwość objaśnienia światopoglądu literackiego w twórczości Alberta Dracha).
 • PROMOTOR:     prof. UG, dr hab. Sławomir Leśniak
 • RECENZENCI:   prof. KUL, dr hab. Marek Jakubów, dr hab. Tomasz Waszak

 • 20 czerwca 2013
 • dr Justyna Świerczyńskiej tytuł rozprawy: Kreacje Grzegorza Jarzyny i Krzysztofa Warlikowskiego w TR Warszawa w latach 1999-2007: przedstawienia, wizerunki artystów, formuła teatru.
 • PROMOTOR:   prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski
 • RECENZENCI: prof. dr hab. Jan Ciechowicz, prof. USz, dr hab. Danuta Dąbrowska

 • 20 czerwca 2013
 • dr Ewy Leszczyńskiej tytuł rozprawy: Fremdverstehenfördernde Potential literarischer
 • Texte im DaF-Unterricht für Fortgeschrittene / Konstytutywny potencjał rozumienia obcości tekstów literackich na zajęciach języka niemieckiego jako obcego na poziomie zaawansowanym.
 • PROMOTOR:   prof. dr hab. Marian Szczodrowski
RECENZENCI: prof. UG, dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk, dr hab. Krzysztof Nerlicki

 • 5 czerwca 2013
 • dr Elżbieta Żukowska tytuł rozprawy: Religia dawnych Słowian we współczesnej polskiej prozie fantasy.
 • PROMOTOR:   prof. dr hab. Tadeusz Linkner
 • RECENZENCI: prof. UWr, dr hab. Anna Gemra, prof. UG, dr hab. Jerzy Samp

 • 3 czerwca 2013
 • dr Anna Dobiegała tytuł rozprawy: Pamięć traumy i trauma pamięci. Zapis doświadczenia Holocaustu w twórczości Hanny Krall.
 • PROMOTOR:   prof. UG, dr hab. Aleksandra Ubertowska
 • RECENZENCI: prof. UWM, dr hab. Sławomir Buryła, prof. UJ, dr hab. Józef Wróbel

 • 28 maja 2013
 • dr Leszek Selin tytuł rozprawy: Nazwy roślin i ich funkcje w XX‑wiecznych powieściach kaszubskich.  Praca obroniona z wyróżnieniem.
 • PROMOTOR:   prof. UG, dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska
 • RECENZENCI: prof. dr hab. Jerzy Treder, prof. dr hab. Jadwiga Zieniuk

 • 27 maja 2013
 • dr Ida Marciniak tytuł rozprawy:Nazwy własne w opowiadaniach Andrzeja Sapkowskiego i ich przekład na język rosyjski. Dialog kultur.
 • PROMOTOR:   prof. UG, dr hab. Zoja Nowożenowa
 • RECENZENCI:  prof. AP, dr hab. Danuta Gierczyńska. prof. UG, dr hab. Alicja Pstyga

 •  26 marca 2013
 • dr Karol Dettlaff tytuł rozprawy: Poetycka ekspresja doświadczenia ojczyzny w utworach twórców pokolenia ”Współczesności”.
 • PROMOTOR: prof. dr hab. Kazimierz Nowosielski
 • RECENZENCI: prof. dr hab. Krzysztof Dybciak, prof. UG, dr hab. Krystyna Turo

 • 22 marca 2013
 • dr Daria Keiss-Dolańska tytuł rozprawy: Praeparatio Evangelica Euzebiusza z Cezarei jako antologia. Zakres i sposób wykorzystania greckich tekstów starożytności. Praca obroniona z wyróżnieniem.
 • PROMOTOR: prof. UG, dr hab. Bogusław Górka
 • RECENZENCI: prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski, prof. dr hab. Henryk Pietras SJ

 • 21 marca 2013
 • dr Maciej Zborowski tytuł rozprawy: Kulturowo-językowa specyfika gatunku przewodnika turystycznego na podstawie przewodników po obwodzie kaliningradzkim.
 • PROMOTOR: prof. UG, dr hab. Zoja Nowożenowa
 • RECENZENCI: prof. dr hab. Ewa Komorowska, prof. UG, dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec

 • 5 marca 2013
 • dr Maša Guštin tytuł rozprawy: Brzemię dziedzictwa. Autorski film petersburski lat 1986-2000.
 • PROMOTOR: prof. UG, dr hab. Jerzy Szyłak
 • RECENZENCI: prof. dr hab. Franciszek Apanowicz, prof. dr hab. Mirosław Przylipiak

 • 24 stycznia 2013
 • dr Karolina Mendat tytuł rozprawy: Zagadnienie inności. Konteksty społeczno-kulturowe w twórczości Ludmiły Ulickiej.
 • PROMOTOR: prof. UG, dr hab. Tadeusz Bogdanowicz
 • RECENZENCI: prof. dr hab. Franciszek Apanowicz, prof. AJD, dr hab. Lucyna Rożek
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: czw., 03.08.2017 r., 12:59
Data publikacji: pon., 28.01.2013 r., 0:00