fbpx W 2012 roku | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

W 2012 roku

Doktoraty obronione w 2012 roku

 • 12 grudnia 2012 r.
 • dr Alesia Narloch tytuł rozprawy: Латиница в русском и белорусском письме (Łacinka w piśmie rosyjskim i białoruskim)
 • PROMOTOR: prof. UG, dr hab. Janina Bartoszewska
 • RECENZENCI: prof. dr hab. Leonarda Dacewicz, prof. UG, dr hab. Marcelina Grabska

 • 5 grudnia 2012 r.
 • dr Joanna Matyskieła tytuł rozprawy: Czesław Miłosz – Jarosław Iwaszkiewicz. Dzieje osobistych i literackich relacji.
 • PROMOTOR: prof. UG, dr hab. Kazimierz Nowosielski
 • RECENZENCI: prof. UWM, dr hab. Czesław Chojnowski, prof. UG, dr hab. Feliks Tomaszewski

 


 • 3 grudnia 2012 r.
 • dr Katarzyny Harackiewicz tytuł rozprawy: O bohaterze i przygodzie w powieściach historycznych dla dzieci i młodzieży Walerego Przyborowskiego
 • PROMOTOR: prof. UG, dr hab. Jan Data
 • RECENZENCI: prof. dr hab. Gertruda Skotnicka, prof. UWr, dr hab. Ryszard Waksmund

 • 29 listopada 2012 r.
 • dr Barbara Garofalo tytuł rozprawy: Deutsche Partikeln-Konstruktionen als fremdsprachlich-didaktisches Problem in der Oberschule (Niemieckie konstrukcje partykuł jako obcojęzyczno-dydaktyczny problem w szkole średniej)
 • PROMOTOR: prof. dr hab. Marian Szczodrowski
 • RECENZENCI: prof. dr hab. Andrzej Kątny, prof. dr hab. Eugeniusz Tomiczek

 • 28 listopada 2012 r.
 • dr Maciej Rataj tytuł rozprawy: Attitudes to Standard British English and Standard Polish Prevailing among Young Native Speakers of British English and Polish: A Study in Normative Linguisticsand Comparative Sociolinguistics (Odbiór ogólnego języka angielskiego i polskiego przez młodych użytkowników rodzimych. Studium w zakresie językoznawstwa normatywnego i socjolingwistyki).
 • PROMOTOR: prof. dr hab. Roman Kalisz
 • RECENZENCI: prof. AHE, dr hab. Kamila Turewicz (Łódź), prof. UG, dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec

 • 14 listopada 2012 r.
 • dr Janusz Bohdziewicz tytuł rozprawy: Hermeneutyka telewizji w obliczu problemów wolnego czasu. Praca obroniona z wyróżnieniem.
 • PROMOTOR: prof. dr hab. Mirosław Przylipiak
 • RECENZENCI: prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź, prof. UG, dr hab. Jerzy Szyłak

 • 29 października 2012 r.
 • dr Anna Jazgarska tytuł rozprawy: Ontologia spojrzenia w twórczości Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Praca obroniona z wyróżnieniem.
 • PROMOTOR: prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski
 • RECENZENCI: prof. US, dr hab. Danuta Dąbrowska, prof. UG, dr hab. Grażyna Tomaszewska.

 • 11 października 2012 r.
 • dr Marta Szytmaniuk tytuł rozprawy: Dwujęzyczność i status języka rosyjskiego na Ukrainie na przełomie XX i XXI wieku
 • PROMOTOR: prof. UG, dr hab. Janina Bartoszewska
 • RECENZENCI: prof. UPH, dr hab. Danuta Budniak (Siedlce), prof. UW, dr hab. Jan Nosowicz

 • 28 września 2012 r.
 • dr Bartosz Filip tytuł rozprawy: Kino polskie wobec Armii Krajowej (1944-2005)
 • PROMOTOR: prof. UG, dr hab. Jerzy Szyłak
 • RECENZENCI: dr hab. Krzysztof Kornacki, dr hab. Piotr Skrzypczak (UMK)

 • 27 września 2012 r.
 • dr Wioleta Karwacka tytuł rozprawy: Normy i standardy przekładu medycznego: propozycja programu nauczania.
 • PROMOTOR: prof. UG, dr hab. Wojciech Kubiński
 • RECENZENCI: prof. dr hab. Piotr Fast, prof. UG, dr hab. Olga Sokołowska

 • 20 września 2012 r.
 • dr Krzysztof Jaroń tytuł rozprawy: Pomiędzy literaturą, nauką i filozofią (De)konstrukcje Lema i Derridy.
 • PROMOTOR: prof. UG, dr hab. Ewa Graczyk
 • RECENZENCI: prof. dr hab. Jerzy Jarzębski, prof. UG, dr hab. Maciej Michalski

 • 18 września 2012 r.
 • dr Iwona Biskupska tytuł rozprawy: Twórczość literacka i filmowa Andrzeja Żuławskiego.
 • PROMOTOR: prof. UG, dr hab. Jerzy Szyłak
 • RECENZENCI: prof. UWM, dr hab. Marek Sokołowski, prof. UG, dr hab. Feliks Tomaszewski

 • 5 lipca 2012 r.
 • dr Anna Koronowicz tytuł rozprawy: Hollywood Homer. Two Modern Film Adaptations of Homer’s Iliad and Odyssey. (Homer hollywoodzki. Dwie ekranizacje poematów Homera we współczesnym kinie amerykańskim)
 • PROMOTOR: prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa
 • RECENZENCI: prof. UAM, dr hab. Jacek Fabiszak, prof. UG, dr hab. David Malcolm

 •  4 lipca 2012 r.
 • dr Karolina Janczukowicz tytuł rozprawy: Teaching pronunciation at the high school level (Nauczanie wymowy na poziomie szkoły średniej)
 • PROMOTOR: prof. dr hab. Roman Kalisz
 • RECENZENCI: prof. dr hab. Janusz Arabski, prof. UG, dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec

 • 4 lipca 2012 r.
 • dr Olga Aleksandrowska tytuł rozprawy: The educational potential of texts of culture in teaching English to senior secondary school students (Edukacyjny potencjał tekstów kultury w nauczaniu jezyka angielskiego w szkołach ponadgimnazjalnych)
 • PROMOTOR: prof. dr hab. Roman Kalisz
 • RECENZENCI: prof. UG, dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec, dr hab. Ryszard Wenzel

 • 3 lipca 2012 r.
 • dr Jacek Pokrzywnicki tytuł rozprawy: Gottlieb Wernsdorf – nauczyciel, mówca, wydawca. Z dziejów filologii klasycznej w oświeceniowym Gdańsku
 • PROMOTOR: prof. dr hab. Zofia Głombiowska
 • RECENZENCI: prof. dr hab. Edmund Kotarski, prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

 • 11 czerwca 2012 r.
 • dr Małgorzata Smentek-Lewandowska tytuł rozprawy:Translation in Teaching and Learning English as a Foreign Language at the Advanced Levels (Tłumaczenie w nauczaniu i uczeniu się języka angielskiego jako języka obcego na poziomach zaawansowanych).
 • PROMOTOR: prof. UG, dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec
 • RECENZENCI: prof. UG, dr hab. Wojciech Kubiński, prof. dr hab. Maria Wysocka

 • 5 czerwca 2012 r.
 • dr Tadeusz Zatorski tytuł rozprawy: “Tej religii będziemy się trzymać”. Poglądy Johanna Wolfganga Goethego na rolę społeczną chrześcijaństwa.
 • PROMOTOR: prof. UG, dr hab. Mirosław Ossowski
 • RECENZENCI: prof. KUL, dr hab. Marek Jakubów, prof. dr hab. Marek Zybura

 • 31 maja 2012 r.
 • dr Anna Czajka tytuł rozprawy: Neologizmy w twórczości Jana Brzechwy na przykładzie tekstów dla dzieci i dorosłych.
 • PROMOTOR: prof. dr hab. Krystyna Szcześniak
 • RECENZENCI: prof. dr hab. Edward Łuczyński, prof. UP, dr hab. Halina Chodurska

 • 30 maja 2012 r.
 • dr Jarosław Wiliński tytuł rozprawy: Metaphorical Structure of Onomasiological Dictionaries (Struktura metaforyczna słownika onomazjologicznego).
 • PROMOTOR: prof. dr hab. Roman Kalisz
 • RECENZENCI: prof. dr hab. Henryk Kardela, prof UG, dr hab. Danuta Stanulewicz

 • 27 kwietnia 2012 r.
 • dr Kamila Szada Borzyszkowska tytuł rozprawy:Twórczość literacka i działalność społeczna księdza Bronisława Maryańskiego. Próba monografii.
 • PROMOTOR: prof. dr hab. Tadeusz Linkner
 • RECENZENCI: prof. dr hab. Krzysztof Biliński, dr hab. Edward Jakiel.

 • 16 kwietnia 2012 r.
 • dr Grażyna Kartawa-Maślakiewicz tytuł rozprawy: Naukowy i językowy obraz agresji a rozumienie agresji przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych
 • PROMOTOR: prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz
 • RECENZENCI: prof. dr hab. Edward Łuczyński, prof. UKW, dr hab. Grażyna Sawicka

 • 13 kwietnia 2012 r.
 • dr Marcin Borowski tytuł rozprawy: Obraz „ateisty” w twórczości Fiodora Dostojewskiego w świetle ateizmu współczesnego. Praca obroniona z wyróżnieniem.
 • PROMOTOR: prof. dr hab. Franciszek Apanowicz
 • RECENZENCI: prof. dr hab. Halina Chałacińska-Wiertelak, prof. UG, dr hab. Ludmiła Jankowska

 • 13 kwietnia 2012 r.
 • dr Krystyna Czapp tytuł rozprawy: Przebudzenie ewangeliczne w Rosji drugiej połowy XIX wieku i jego odzwierciedlenie w twórczości Fiodora Dostojewskiego, Nikołaja Leskowa i Siergieja Stiepniaka-Krawczyńskiego
 • PROMOTOR: prof. dr hab. Franciszek Apanowicz
 • RECENZENCI: prof. UG, dr hab. Ludmiła Jankowska, prof. dr hab. Halina Waszkielewicz

 • 22 marca 2012 r.
 • dr Dorota Majewicz tytuł rozprawy: Aksjologiczne aspekty perswazji w ujęciu kognitywnym
 • PROMOTOR: prof. dr hab. Roman Kalisz
 • RECENZENCI: prof. dr hab. Henryk Kardela, prof. UW, dr hab. Krzysztof Hejwowski

 • 6 marca 2012 r.
 • dr Violetta Trella tytuł rozprawy: Materialny wymiar i funkcje tekstów kultury w procesie biblioterapeutycznym. Praca obroniona z wyróżnieniem.
 • PROMOTOR: prof. dr hab. Michał Błażejewski
 • RECENZENCI: prof. UG, dr hab. Grażyna Tomaszewska, prof. USz, dr hab. Urszula Chęcińska

 • 16 lutego 2012 r.
 • dr Marta Bieszk tytuł rozprawy: Właściwości suprasegmentalne struktur fonetyczno-fonologicznych i ich relewancja w procesie komunikacji obcojęzycznej.
 • PROMOTOR prof. dr hab. Marian Szczodrowski
 • RECENZENCI: prof. UG, dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk, prof. UAM, dr hab. Kazimiera Myczko

 • 19 stycznia 2012 r.
 • dr Anna Trynkler-Zalaszewska tytuł rozprawy: Deutsche substantivische Komposita und ihre Aneignungsmöglichkeiten in der Grund- und Oberschule (Niemieckie złożenia rzeczownikowe i możliwości ich przyswojenia na poziomie szkoły podstawowej i średniej)
 • PROMOTOR: prof. dr hab. Marian Szczodrowski
 • RECENZENCI: prof. UG, dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk, prof. UR, dr hab. Mariola Wierzbicka

 • 12 stycznia 2012 r.
 • dr Halszka Leleń tytuł rozprawy: The Literary Machine: The Principle of Tension in the Short Stories of H .G. Wells (Wehikuł literackości. O zasadzie budowania napięć w opowiadaniach H. G. Wellsa)
 • PROMOTOR: prof. UG, dr hab. David Malcolm
 • RECENZENCI: prof. UG, dr hab. Ludmiła Gruszewska-Blaim, prof. UŁ, dr hab. Jerzy Jarniewicz

 • 12 stycznia 2012 r.
 • dr Lidii Derebeckiej tytuł rozprawy: Zur Aneignung der deutschen Präpositionalphrasen im Lyzeum (Przyswajanie niemieckich fraz przyimkowych w liceum).
 • PROMOTOR: prof. dr hab. Marian Szczodrowski
 • RECENZENCI: prof. dr hab. Andrzej Kątny, prof. UŁ, dr hab. Zenon Weight

 • 11 stycznia 2012 r.
 • dr Iwona Mokwa-Tarnowska tytuł rozprawy: Traditional and Blended Approaches to Technical Writing in English (Ujęcie tradycyjne i według teorii amalgamatów pisania technicznego w języku angielskiego).
 • PROMOTOR: prof. dr hab. Roman Kalisz
 • RECENZENCI: prof. UG, dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec, prof. UW, dr hab. Krzysztof Hejwowski
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: czw., 03.08.2017 r., 12:56
Data publikacji: wt., 21.02.2012 r., 0:00