fbpx W 2011 roku | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

W 2011 roku

Doktoraty obronione w 2011 roku

 • 22 grudnia 2011 r.
 • dr Magdalena Lisewska tytuł rozprawy: Wybory tłumacza, ich źródła i konsekwencje w przekładzie na język polski antyutopii “Kallocain” Karin Boye
 • PROMOTOR: prof. UG, dr hab. Hieronim Chojnacki
 • RECENZENCI: prof. dr hab. Artur Blaim, prof. AT, dr hab. Lech Sokół

 • 20 grudnia 2011 r.
 • dr Hanna Makurat tytuł rozprawy: Jinterferencjowé przejinaczi ù bilingwalnëch lëdzy w kaszëbsczi spòlëznie (Procesy interferencyjne u osób bilingwalnych w społeczności kaszubskiej). Praca obroniona z wyróżnieniem.
 • PROMOTOR: prof. dr hab. Jerzy Treder
 • RECENZENCI: prof. UG, dr hab. Marek Cybulski, prof. dr hab. Jadwiga Zieniuk

 • 14 grudnia 2011 r.
 • dr Tatiana Wyderka tytuł rozprawy: Motywy chrześcijańskiej kultury słowiańskiej w świetle wybranych żywotów z „Pateryka Kijowsko-Pieczerskiego”
 • PROMOTOR: prof. UG, dr hab. Halina Wątróbska
 • RECENZENCI: prof. UAM, Marzanna Kuczyńska, prof. UG, dr hab. Zoja Nowożenowa

 • 15 listopada 2011 r.
 • dr Anna Śliwa tytuł rozprawy: Sztuka – percepcja – język. Sfera wizualna w poezji i prozie Mirona Białoszewskiego 
 • PROMOTOR: prof. UG, dr hab. Kazimierz Nowosielski
 • RECENZENCI: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska, prof. dr hab. Zdzisław Łapiński

 • 28 października 2011 r.
 • dr Ewelina Damps tytuł rozprawy: Historia Teatru Miejskiego w Gdańsku (1801-1841)
 • PROMOTOR: prof. dr hab. Jan Ciechowicz
 • RECENZENCI: prof. UŁ, dr hab. Małgorzata Leyko, prof. UG, dr hab. Mirosław Ossowski

 • 14 października 2011 r.
 • dr Marta Franaszczuk-Truszkowska tytuł rozprawy: Biblioterapia w kształtowaniu postaw uczniów szkoły podstawowej.
 • PROMOTOR: prof. dr hab. Michał Błażejewski
 • RECENZENCI: prof. Usz, dr hab. Urszula Chęcińska, prof. UG, dr hab. Grażyna Tomaszewska

 • 12 października 2011 r.
 • dr Monika Sobina-Maruszczak tytuł rozprawy: Komunikacja interkulturowa w korporacji międzynarodowej (na przykładzie dokumentacji komunikacji wewnętrznej).
 • PROMOTOR: prof. dr hab. Andrzej Kątny
 • RECENZENCI: prof. dr hab. Marian Szczodrowski, prof. UMK, dr hab. Lech Zieliński

 • 6 października 2011 r.
 • dr Anna Łakowicz-Dopiera tytuł rozprawy: Recepcja kultury amerykańskiej w polskiej prozie niefikcjonalnej lat 1945-1989.
 • PROMOTOR: prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński
 • RECENZENCI: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska, prof. dr hab. Tadeusz Sławek

 • 22 września 2011 r.
 • dr Katarzyna Vitkovska tytuł rozprawy: Postmodernistyczny obraz Rosji w powieściach Wiktora Pielewina
 • PROMOTOR: prof. UG, dr hab. Irena Fijałkowska-Janiak
 • RECENZENCI: prof. dr hab. Franciszek Apanowicz, prof. UJ, dr hab. Anna Skotnicka

 • 22 września 2011 r.
 • dr Joanna Łuczyńska tytuł rozprawy: Language disturbances in bilingual aphasia (Zaburzenia językowe w dwujęzycznej afazji).
 • PROMOTOR: prof. dr hab. Edward Łuczyński
 • RECENZENCI: prof. dr hab. Danuta Kądzielawa, prof. UG, dr hab. Wojciech Kubiński

 • 21 września 2011 r.
 • dr Monika Żmudzka-Brodnicka tytuł rozprawy: Poezja jako rozbłysk istnienia. Próby wyrażenia niewyrażalnego w poezji Wisławy Szymborskiej i Julii Hartwig.
 • PROMOTOR: prof. UG, dr hab. Ewa Nawrocka
 • RECENZENCI: prof. dr hab. Stanisław Bryndza-Stabro, prof. UG, dr hab. Krystyna Turo

 • 30 czerwca 2011 r.
 • dr Ewelina Gutowska-Kozielska tytuł rozprawy: Feminist Constitutive Rhetoric. The Role and Strategies of Discourse in the Reproduction of Social Reality and Power (Retoryka konstytutywna feminizmu. Rola i strategie dyskursu w reprodukcji rzeczywistości społecznej i władzy)
 • PROMOTOR prof. dr hab. Roman Kalisz
 • RECENZENCI: prof. UW, dr hab. Krzysztof Hejwowski, prof. UG, dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec

 • 12 maja 2011 r.
 • dr Andrzej Kołłątaj tytuł rozprawy:Reduplication in English: A Descriptive Analysis Based on Textual Evidence (Reduplikacja w języku angielskim. Analiza opisowa na podstawie tekstów).
 • PROMOTOR: prof. UG, dr hab. Maciej Widawski
 • RECENZENCI: prof. dr hab. Tomasz Krzeszowski, dr hab. Marek Kuźniak

 • 15 kwietnia 2011 r.
 • dr Monika Rymaszewska tytuł rozprawy: Levels of analyzability of English verb-particle constructions. A cognitiveaccount. / Poziomy analizowalności angielskich tzw. “czasowników frazowych”. Podejście kognitywne.
 • PROMOTOR: prof. UG, dr hab. Wojciech Kubiński
 • RECENZENCI: prof. dr hab. Elżbieta Górska, prof. UHE Łódź, dr hab. Kamila Turewicz, prof. UW, dr hab. Krzysztof Hejwowski

 • 7 kwietnia 2011 r.
 • dr Milena Leszman, tytuł rozprawy: Margaret Atwood’s Revisionist Feminism / Rewizjonistyczny feminizm Margaret Atwood
 • PROMOTOR: prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa
 • RECENZENCI: prof. UW, dr hab. Małgorzata Grzegorzewska, prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński

 • 24 marca 2011 r.
 • dr Dominika Janus tytuł rozprawy: Polsko-niemiecka frazeologia w słownikach Michała Abrahama Troca i Samuela Bogumiła Lindego. Praca obroniona z wyróżnieniem.
 • PROMOTOR: prof. dr hab. Andrzej Kątny
 • RECENZENCI: prof. dr hab. Iwona Bartoszewicz, prof. UAM, dr hab. Czesława Schatte

 • 24 marca 2011 r.
 • dr Kamili Ścisłowicz tytuł rozprawy: Zu den Euphemismen im Deutschen und Polnischen in ausgewählten lexikalisch-semantischen Feldern / Eufemizmy w języku niemieckim i polskim na podstawie wybranych pól leksykalno-semantycznych) 
 • PROMOTOR: prof. dr hab. Andrzej Kątny
 • RECENZENCI: prof. UAM, dr hab. Czesława Schatte, prof. dr hab. Marian Szczodrowski

 • 22 marca 2011 r.
 • dr Beata Czechowska-Derkacz, tytuł rozprawy: Współczesne sposoby kreacji wizerunku polskiego polityka w mediach (wybrane przykłady).
 • PROMOTOR: prof. UG, dr hab. Marek Adamiec
 • RECENZENCI: prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski, prof. dr hab. Wiktor Pepliński

 • 10 marca 2011 roku
 • dr Anna Hau tytuł rozprawy: Potrzeby językowe słuchaczy kursów języków obcych.
 • PROMOTOR prof. UG, dr hab. Michalina Grabska
 • RECENZENCI prof. URz, dr hab. Antoni Paliński, em. prof. UG, dr hab. Halina Stasiak

 • 3 marca 2011 roku
 • dr Rafał Maliszewski, tytuł rozprawy: Język jako więź wewnątrzgrupowa we wspólnocie komunikatywnej Gochów. Praca obroniona z wyróżnieniem.
 • PROMOTOR: prof. UG, dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk
 • RECENZENCI: prof. dr hab. Marian Szczodrowski, prof. URz, dr hab. Mariola Wierzbicka

 • 20 stycznia 2011 roku
 • dr Magdalena Karolonek-Nowak tytuł rozprawy: Słownictwo współczesnego socjolektu więziennego
 • PROMOTOR: prof. dr hab. Edward Łuczyński
 • RECENZENCI: prof. dr hab. Stanisław Grabias, prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz

 • 13 stycznia 2011 roku
 • dr Renata Suchenek, tytuł rozprawy:Orzeczenia syntetyczne wyrażające percepcję wzrokową
 • PROMOTOR: prof. UKW, dr hab. Andrzej Dyszak
 • RECENZENCI: prof. dr hab. Edward Łuczyński, prof. dr hab. Henryka Sędziak

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: czw., 03.08.2017 r., 12:55
Data publikacji: wt., 25.01.2011 r., 0:00