fbpx W 2009 roku | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

W 2009 roku

Doktoraty obronione 2009 roku

18 grudnia 2009 roku
 • dr Wiesława Klawiter tytuł rozprawy: Kultura jako poznanie i miłość. W kręgu antropologicznej i estetycznej problematyki esejów Zygmunta Kubiaka. Praca obroniona z wyróżnieniem.
 • PROMOTOR: prof. UG, dr hab. Kazimierz Nowosielski
 • RECENZENCI: prof. dr hab. Krzysztof Dybciak, prof. dr hab. Zofia Głombiowska

17 grudnia 2009 roku
 • dr Iwona Łapińska, tytuł rozprawy: Problem zła a idea powszechnego zbawienia w twórczości Zygmunta Krasińskiego i wybranych utworach Juliusza Słowackiego
 • PROMOTOR: prof. dr hab. Józef Bachórz
 • RECENZENCI: prof. UW, dr hab. Andrzej Fabianowski, prof. UG, dr hab. Grażyna Tomaszewska

17 grudnia 2009 roku
 • dr Joanna Wrycza-Bekier, tytuł rozprawy: Literacki hipertekst elektroniczny a ograniczenia tekstu drukowanego. Praca obroniona z wyróżnieniem.
 • PROMOTOR: prof. UG, dr hab. Marek Adamiec
 • RECENZENCI: prof. dr hab. Danuta Ulicka, prof. dr hab. Anna Martuszewska

17 grudnia 2009 roku o godz. 14.45
 • dr Małgorzata Godlewska, tytuł rozprawy: Memory, Identity and Transitoriness: Intertextual Discourse in the Novels of Eva Figes (Pamięć, tożsamość i przemijanie: dyskurs intertekstualny w powieściach Ewy Figes).
 • PROMOTOR: prof. UG, dr hab. Joanna Burzyńska-Sylwestrzak
 • RECENZENCI: prof. UW, dr hab. Małgorzata Grzegorzewska, prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński

10 grudnia 2009 roku
 • dr Aleksander Sawko, tytuł rozprawy: Религиозные мотивы впоэтическомнаследии Анны Ахматовой (Motywy religijne w spuściźnie poetyckiej Anny Achmatowej).
 • PROMOTOR: prof. dr hab. Franciszek Apanowicz
 • RECENZENCI: prof. US, dr hab. Irina Fedorczuk, prof. UG, dr hab. Irena Fijałkowska-Janiak

10 listopada 2009 roku

 • dr Aurelia Has, tytuł rozprawy: Jakobinizm francuski jako źródło inspiracji polskiej poezji politycznej lat 1789-179. Praca obroniona z wyróżnieniem.
 • PROMOTOR: prof. UG, dr hab. Krystyna Maksimowicz
 • RECENZENCI: prof. dr hab. Irena Kadulska, prof. dr hab. Barbara Wolska

9 listopada 2009 roku

 • dr Justyna Kujach, tytuł rozprawy: Kwestia kobieca w publicystyce Bolesława Prusa
 • PROMOTOR: prof. UG, dr hab. Jan Data
 • RECENZENCI: prof. dr hab. Ewa Paczoska, prof. dr hab. Józef Bachórz

22 października 2009 roku

 • dr Jolanta Hinc, tytuł rozprawy: Interferenz bei dem multilingualen Erwerb grammatischer Kompetenzen (Am Beispiel des Polnischen als L1, des Englischen und Deutschen). Eine Fehleranalyse im Bereich der deutschen Wortstellung/ Interferencja w multilingwalnym nabywaniu gramatycznej kompetencji (na przykładzie języka polskiego jako L1, angielskiego i niemieckiego). Analiza błędów w szyku wyrazów w języku niemieckim.
 • PROMOTOR: em. prof. UG, dr hab. Halina Stasiak
 • RECENZENCI: prof. dr hab. Roman Lewicki, prof. dr hab. Waldemar Pfeiffer

28 września 2009 roku
 • dr Monika Szuba, tytuł rozprawy: Strategies of Contestation: Contemporary Scottich Women Novelists: Janice Galloway, A.L. Kennedy, Ali Smith and Candia McWilliam(Strategie kontestacji w twórczości współczesnych pisarek szkockich)
 • PROMOTOR: prof. UG, dr hab. David Malcolm
 • RECENZENCI: prof. UG, dr hab. Ludmiła Gruszewska-Blaim, prof. UŁ, dr hab. Jerzy Jarniewicz

14 września 2009 roku
 • dr Barbara Walentynowicz, tytuł rozprawy: Muzyka w życiu i twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza. Praca obroniona z wyróżnieniem.
 • PROMOTOR: prof. dr hab. Michał Błażejewski
 • RECENZENCI: prof. AMB, Maciej Witkiewicz, prof. dr hab. Jan Ciechowicz

3 września 2009 roku
 • dr Monika Kwietniewska tytuł rozprawy: Państwo Środka w kulturze materialnej i piśmiennictwie polskiego Oświecenia. Praca obroniona z wyróżnieniem.
 • PROMOTOR: prof. dr hab. Irena Kadulska
 • RECENZENCI: prof. UW, dr hab. Marek Prejs, prof. UG, dr hab. Józef A. Włodarski

2 lipca 2009 roku
 • dr Elżbieta Pietraś tytuł rozprawy: Teksty i konteksty: twórczość Wsiewołoda Niekrasowa a konceptualizm moskiewski 
 • PROMOTOR: prof. dr hab. Franciszek Apanowicz
 • RECENZENCI: prof. dr hab. Janina Sałajczyk, prof. dr hab. Piotr Fast

 2 lipca 2009 roku
 • dr Nora Orłowska, tytuł rozprawy: Wpływy języka ojczystego i pierwszego języka obcego (L2) na proces poznawania kolejnego języka (L3)
 • PROMOTOR: prof. em. UG, dr hab. Halina Stasiak
 • RECENZENCI: prof. dr hab. Wiaczesław Nowikow, prof. UŚ, dr hab. Joanna Wilk-Racięska

25 czerwca 2009 roku
 • dr Tatiany Kopac, tytuł rozprawy: Концепция музыки в критической прозе Андрея Белого (Koncepcja muzyki w prozie krytycznej Andrzeja Biełego)
 • PROMOTOR: prof. UG, dr hab. Elżbieta Biernat
 • RECENZENCI:doc. PAN, dr hab. Grażyna Bobilewicz, prof. KUL, dr hab. Małgorzata Matecka

25 czerwca 2009 roku
 • dr Jolanta Mrozowska, tytuł rozprawy:Terminologie de la doctrine sociale de l’Église catholique (à l’exemple du Catechisme de l’Église Catholique). Terminologia doktryny społecznej Kościoła katolickiego (na przykładzie Katechizmu Kościoła Katolickiego). Praca obroniona z wyróżnieniem.
 • PROMOTOR: prof. UG, dr hab. Alicja Kacprzak
 • RECENZENCI: prof. KUL, dr hab. Dorota Śliwa, prof. UG, dr hab. Jan Kortas

21 maja 2009 roku
 • dr Justyna Okrucińska, tytuł rozprawy: Das sprachliche Weltbild der lokalen Gemeinschaft der Provinz Posen 1880-1920am Beispiel der ausgewählten Werke von Artur Rhode(Językowy obraz świata lokalnej społeczności w Prowincji Poznańskiej w latach 1880-1920 na przykładzie wybranych dzieł Artura Rhodego)
 • PROMOTOR - prof. UG, dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk
 • RECENZENCI: prof. dr hab. Marian Szczodrowski, prof. dr hab. Józef Wiktorowicz

21 maja 2009 roku
 • dr Justyna Giczela-Pastwa, tytuł rozprawy: Ekwiwalencja tłumaczeniowa na przykładzie wybranych fragmentów polskich przekładów prozy Jamesa Joyce’a
 • PROMOTOR - prof. UG, dr hab. Wojciech Kubiński
 • RECENZENCI: prof. UAM, dr hab. Alicja Pisarska, dr hab. Krzysztof Hejwowski

6 maja 2009 roku
 • dr Michał Golubiewski, tytuł rozprawy: Sociolinguistics Aspects of Military English, (Socjolingwistyczne aspekty wojskowej angielszczyzny). Praca obroniona z wyróżnieniem.
 • PROMOTOR - prof. UG, dr hab. Maciej Widawski
 • RECENZENCI - prof. dr hab. Tomasz Krzeszowski, prof. UWr, dr hab. Leszek Berezowski

23 kwietnia 2009 roku
 • dr Mariusz Zborowski, tytuł rozprawy: Semantics and Pragmatics of English Prepositions (Semantyka i pragmatyka przyimków w języku angielskim)
 • PROMOTOR - prof.dr hab. Roman Kalisz
 • RECENZENCI - prof. UW, dr hab. Krzysztof Hejwowski, prof. UG, dr hab. Maciej Widawski

23 kwietnia 2009 roku
 • dr Iwona Mikołajczyk, tytuł rozprawy:O przenikaniu malarstwa i poezji na wybranych przykładach kubizmu francuskiego i polskiego
 • PROMOTOR - prof.dr hab. Tadeusz Linkner
 • RECENZENCI - prof. UWM, dr hab. Sławomir Buryła, prof. UŚ, dr hab. Adam Dziadek

24 lutego 2009 roku
 • dr Justyna Pomierska, tytuł rozprawy: Przysłowia kaszubskie. Studium z paremiografii i paremiologii. Praca obroniona z wyróżnieniem.
 • PROMOTOR: prof. UG, dr hab. Jerzy Samp
 • RECENZENCI: prof. dr hab. Edward Breza, dr hab. Zbigniew Zielonka

19 lutego 2009 roku
 • dr Joanny Farysej, tytuł rozprawy: Kategoria spotkania w poezji Ewy Lipskiej. Praca obroniona z wyróżnieniem.
 • PROMOTOR: prof.dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska
 • RECENZENCI: prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel, prof. dr hab. Anna Legeżyńska

4 lutego 2009 roku
 • dr Ievgen Sobol, tytuł rozprawy: Jarosław Iwaszkiewicz i literatura rosyjska. Rekonesans 
 • PROMOTOR: prof.dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska
 • RECENZENCI: prof. UKSW, dr hab. Piotr Mitzner, prof. dr hab. Franciszek Apanowicz

29 stycznia 2009 roku
 • dr Izabela Olszewska, tytuł rozprawy: Kulturelemente in der Übersetzung am Beispiel ausgewählter Werke der jiddischen Literatur. Praca obroniona z wyróżnieniem.
 • PROMOTOR: prof.dr hab. Andrzej Kątny
 • RECENZENCI: prof. URz, dr hab. Lucyna Falkiewicz-Wille, prof. UG, dr hab. David Malcolm

15 stycznia 2009 roku
 • dr Sylwia Krajewska, tytuł rozprawy: Antroponimia gminy Banie Mazurskie po roku 1944
 • PROMOTOR: prof. UG, dr hab. Krystyna Szcześniak
 • RECENZENCI: prof. UP w Krakowie, dr hab. Halina M. Chodurska, prof. UwB, dr hab. Lilia Citko

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: czw., 03.08.2017 r., 12:55
Data publikacji: czw., 22.01.2009 r., 0:00