Projekty naukowe | Wydział Filologiczny

Realizowane projekty krajowe. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

L.p. Tytuł konkursu Nr umowy Czas trwania projektu Kierownik projektu Tytuł projektu Kwota dofinansowania
1. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - moduł "Tradycja" 1a 0446/NPRH4/H1a/83/2015 30.09.2015 - 29.09.2020 prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek Kalendarz życia, twórczości i recepcji Brunona Schulza. 1 889 160 zł
2. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - moduł "Rozwój" 2.b 0205/NPRH4/H2b/83/2016 25.04.2016 - 24.04.2019 prof. UG, dr hab. Wojciech Rafał Owczarski Sny więźniów obozu koncentracyjnego w Oświęciumiu. 397 500 zł
3. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - moduł "Rozwój" 2.b 0186/NPRH4/H2b/83/2016 25.04.2016 - 24.04.2019 prof. UG, dr hab. Monika Ludmiła Rzeczycka Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939. 1 122 365 zł
4. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - moduł "Rozwój" 2.a 0056/NPRH4/H2a/83/2016 07.06.2016 - 06.06.2019 prof. UG, dr hab. Aleksandra Elżbieta Ubertowska Ekopoetyki historycznych katastrof i konfliktów w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Perspektywa porównawcza.  256 205 zł

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: śr., 15.02.2017 r., 9:36
Data publikacji: śr., 15.02.2017 r., 9:36