Obrony doktorskie

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamia, że we wtorek, 11 lipca 2023 r. o godz. 16.00 w sali Rady Wydziału 034 w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Dominiki Bartnik-Światek

tytuł rozprawy:

Nordic lite. Konstruowanie regionu nordyckiego i nordyckości 
w polskich i francuskich magazynach dla kobiet w XXI wieku

 

 • PROMOTOR:          dr hab. Kazimierz Musiał, prof. UG
 • RECENZENCI:       prof. dr hab. Thomas Mohnike, dr hab. Włodzimierz Pessel (UW)

            Obrona przeprowadzona zostanie w trybie hybrydowym, można w niej będzie uczestniczyć zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams albo stacjonarnie. Chęć uczestnictwa on-line proszę zgłosić do dnia poprzedzającego obronę na adres j.oleszek@ug.edu.pl. Przebieg obrony będzie rejestrowany.

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Neofilologicznej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 51, a streszczenie pracy wraz z recenzjami na stronie internetowej Wydziału Filologicznego UG:

https://fil.ug.edu.pl/nauka/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_0


Przewodnicząca Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamia, że w poniedziałek, 10 lipca 2023 r. o godz. 12:30 w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Magdy Malinowskiej

tytuł rozprawy:

Korea pod napięciem

 • PROMOTOR:           dr hab. Sebastian Konefał, prof. UG
 • RECENZENCI:        dr hab. Justyna Czaja, prof. UW, dr hab. Piotr Kletowski, prof. UJ

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Neofilologicznej w tym samym budynku, a streszczenie pracy wraz z recenzjami na stronie internetowej Wydziału Filologicznego UG: https://old.fil.ug.edu.pl/otwarte_przewody_doktorskie


Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamia, że w piątek, 30 czerwca 2023 r. o godz. 13.00 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr. Piotra Wajdy

tytuł rozprawy:

Nordyckie kino grozy. Historia, ewolucja, konteksty

 • PROMOTOR:          dr hab. Paweł Sitkiewicz, prof. UG
 • RECENZENCI:       prof. dr hab. Tadeusz Szczepański, dr hab. Magdalena Kamińska, prof. UAM
 • PROMOTOR POMOCNICZY: dr hab. Sebastian Konefał, prof. UG

            Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym w formie wideokonferencji z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednia komunikację. Do spotkania można dołączyć z poziomu przeglądarki internetowej lub aplikacji Microsoft Teams. Chęć uczestnictwa w obronie proszę zgłosić do dnia poprzedzającego obronę na adres j.oleszek@ug.edu.pl. Przebieg obrony będzie rejestrowany.

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53, a streszczenie pracy wraz z recenzjami na stronie internetowej Wydziału Filologicznego UG:

https://fil.ug.edu.pl/nauka/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_0


Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamia, że w czwartek, 22 czerwca 2023 r. o godz. 13.00 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Joanny Mytnik-Daniluk

tytuł rozprawy:

Terapeutyczne ujęcie filmu jako nośnika emocji i myśli

 

 • PROMOTOR:          dr hab. Ewa Katarzyna Citko, prof. UwB, prof. UG
 • RECENZENCI:       prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska, dr hab. Małgorzata Jakubowska, prof. UŁ

 

            Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym w formie wideokonferencji z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednia komunikację. Do spotkania można dołączyć z poziomu przeglądarki internetowej lub aplikacji Microsoft Teams. Chęć uczestnictwa w obronie proszę zgłosić do dnia poprzedzającego obronę na adres j.oleszek@ug.edu.pl. Przebieg obrony będzie rejestrowany.

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk Oliwa, ul. Wita Stwosza 53, a streszczenie pracy wraz z recenzjami na stronie internetowej Wydziału Filologicznego UG: https://fil.ug.edu.pl/nauka/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_0


Przewodnicząca Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamia, że w piątek, 16 czerwca 2023 r. o godzinie 13:00 w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr.  Krzysztofa Karasia

tytuł rozprawy:

Wyzwania związane z rozwijaniem umiejętności pisania w języku angielskim na poziomie zaawansowanym

w kontekście akademickim. Pisanie jako produkt i proces

 

 • PROMOTOR:           dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec, prof. UG
 • RECENZENCI:         dr hab. Anna Bączkowska, prof. UG, dr hab. Tadeusz Danilewicz, prof. WSB

 

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Neofilologicznej w tym samym budynku, a streszczenie pracy wraz z recenzjami na stronie internetowej Wydziału Filologicznego UG: https://fil.ug.edu.pl/nauka/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_0


Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Sztuce Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamia, że w czwartek, 15 czerwca 2023 r. o godzinie 14:30 w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Małgorzaty Grąbczewskiej

pt.

Fotografia jako praktyka kulturowa na przykładzie zjawisk fotograficznych w XIX i 1. poł. XX wieku

 

 • PROMOTOR:           prof. dr hab. Stanisław Rosiek
 • RECENZENCI:         dr hab. Iwona Kurz, prof. UW, dr hab. Maciej Szymanowicz, prof. UAM

 

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 53, a streszczenie pracy wraz z recenzjami na stronie internetowej Wydziału Filologicznego UG: https://fil.ug.edu.pl/nauka/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_0


 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamia, że w środę, 14 czerwca 2023 r. o godzinie 11:00 w sali Rady Wydziału w budynku neofilologii w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Weroniki Kamoli-Uberman

tytuł rozprawy:

Nowe życie starych słów. Etymologie angielskich i polskich

nazw klas postaci fantasy w ujęciu kontrastywnym

 

 • PROMOTOR:           dr hab. Olga Sokołowska, prof. UG
 • RECENZENCI:        prof. dr hab. Rafał Molencki (UŚ), prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak (UŁ)
 • PROMOTOR POMOCNICZY: dr hab. Mikołaj Rychło, prof. UG

 

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Neofilologicznej w tym samym budynku, a streszczenie pracy wraz z recenzjami na stronie internetowej Wydziału Filologicznego UG: https://fil.ug.edu.pl/nauka/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_0

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 9. Październik 2017 - 19:33; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: wtorek, 4. Lipiec 2023 - 16:00; osoba wprowadzająca: Joanna Oleszek