fbpx nagroda | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

nagroda

Nagrody

z

Drodzy Uczestnicy Konkursu Moje studia dla planety #studiadlaplanety

z
Prezydium Oddziału Państwowej Akademii Nauk w Gdańsku oraz Prezes PAN ogłosiło listę laureatów Konkursu o Nagrodę Oddziału PAN dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2021 roku. Wśród laureatów znaleźli się: dr Paweł Biliński adiunkt w Zakładzie Filmu i Mediów w Instytucie Badań nad Kulturą na Wydziale Filologicznym UG oraz nasza doktorantka Katarzyna Warska.
 
z

Profesor Zbigniew Majchrowski, Anna Czekanowicz i Sławek Jaskułke zostali laureatami Pomorskiej Nagrody Artystycznej za 2021 rok w kategorii Kreacje Artystyczne (trzy równorzędne nagrody). Wielką Pomorską Nagrodą Artystyczną został natomiast uhonorowany aktor Mirosław Baka.

z
Z radością informujemy, że projekty aż 19 naukowców z Wydziału Filologicznego, pracujących indywidualnie i w dwóch zespołach naukowych, otrzymały finansowanie z II edycji Programu Wsparcia Humanistyki Gdańskiej 2022. Wykaz Laureatów Programu i ich projektów publikujemy poniżej.
 
Naszym znakomitym Naukowcom serdecznie gratulujemy!
 
z

Dr Paula Gorszczyńska  z Zakładu Translatoryki Anglistycznej Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki na Wydziale Filologicznym UG otrzymała Nagrodę Nauczyciel Roku im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza.  18 marca 2022 podczas uroczystości 52. rocznica powołania Uniwersytetu Gdańskiego nagrodę wręczyli prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, prof. dr hab. Arnold Kłonczyński i prorektor ds.

W ramach Programu Wsparcia Humanistyki Gdańskiej przyznano granty na Uniwersytecie Gdańskim. W gronie laureatów indywidualnych znalazł się dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. UG z Wydziału Filologicznego UG z projektem pt. Geografia wyobraźni: teatr i dramat irlandzki. O zakres badań, cele i założenia w realizacji tego projektu pyta laureata Ewa Karolina Cichocka.

Dr Katarzyna Kotowska z Instytutu Filologii Romańskiej  na Wydziale Filologicznym UG otrzymała stypendium Rządu Francuskiego (program BGF) na badania współczesnej prozy francuskiej. W listopadzie br. dr Kotowska odbędzie staż badawczy w prestiżowym l'Observatoire des Écritures contemporaines françaises et francophones (Université Paris - Nanterre) u prof. Dominique Viart’a.

Profesor dr hab. Artur Blaim z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki został laureatem konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w module Uniwersalia 2.2. Jego projekt zatytułowany Kanon światowej literatury utopijnej w polskim przekładzie został dofinansowany na kwotę 1 307 335.

Ogłoszono laureatów pierwszej edycji Programu UGrants – działania realizowanego w ramach Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB).

Program Małych Grantów – UGrants umożliwia otrzymanie dofinansowania wstępnych badań naukowych i działań przygotowawczych zmierzających do zaplanowania projektu badawczego i zdobycia środków na jego realizację.