23 czerwca 2018 | Wydział Filologiczny

23 czerwca 2018

z

Święto Wydziału połączone z wręczeniem dyplomów doktorskich i habilitacyjnych odbyło się 23 czerwca 2018 roku o godz. 10.00 w Sali Teatralnej 019 Wydziału Filologicznego w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51. W swoim wystąpieniu dziekan Wydziału Filologicznego, dr hab. Maciej Michalski, prof. nadzw., podziękował wszystkim za wytężoną i owocną pracę w roku akademickim 2017/2018. Pracownikom naukowym, którzy włożyli swój wkład w działalność orgnizacyjną, wręczył listy gratulacyjne i nagrody. Nagrodzeni zostali:

  • Dr Barbara Brzezicka z Instytutu Filologii Romańskiej,
  • Dr hab. Magdalena Horodecka z Instytutu Filologii Polskiej,
  • Mgr Maciej Kur z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki,
  • Dr Jakub Konefał z Instytutu Badań nad Kulturą,
  • Dr Joanna Mampe z Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich.

Wśród gości znaleźli się przedstawiciele Rady Pracodawców przy Wydziale Filologicznym Elżbieta Zaręba, dyrektor II LO w Gdyni i Józef Częścik, redaktor naczelny Wydawnictwa Harmonia oraz rektorzy i profesorowie zaprzyjaźnionych uczelni m.in. prof. dr hab. Waldemar Tłokiński, rektor Szkoły Wyższej Ateneum, prof. dr hab. Włodzimierz Meissner, dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz nasi wspierający nas wciąż swą wiedzą i doświadczeniem emerytowani profesorowie.

Na znak zadzieżgnięcia międzywydziałowej przyjaźni i chęci rozwinięcia naukowej współpracy nauk humanistycznych i biologicznych figurkę różowego flaminga (nieformalnego znaku naszego Wydziału) dziekanowi prof. Michalskiemu podarował dziekan Wydziału Biologii naszego Uniwersytetu prof. Włodzimierz Meissner.

Dwie znakomite nauczycielki akademickie: dr hab. Maję Sibińską, prof. nadzw., z Instytutu Skandynawistyki oraz dr Annę Walencik-Topiłko z Katedry Logopedii medalami Komisji Edukacji Narodowej odznaczył prorektor ds. Studenckich, dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. nadzw..

Podczas uroczystości dwadzieścia jednen osób otrzymało promocję na stopień doktora nauk humanistycznych: 12 w zakresie literaturoznawstwa, 5 w dziedzinie językoznawstwa, 3 w zakresie nauk o sztuce oraz jedna z kulturoznawstwa.

Czwórka naszych już znakomitych, a jeszcze młodych naukowców odebrała dyplomy habilitacyjne: dr hab. Magdalena Horodecka i dr hab. Katarzyna Szalewska Instytutu Filologii Polskiej oraz dr hab. Magdalena Bielenia-Grajewska i dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. nadzw., z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki.

Inspirujący i błyskotliwy, okraszony ciekawą prezentacja wizualną, wykład pt. Filolog w (wielkim) mieście wygłosiła dr hab. Katarzyna Szalewska.

Zwieńczeniem uroczystości był akt nadania auli 024 w budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego imienia Profesora Leszka Moszyńskiego oraz odsłonięcia tablicy pamięci Profesora, którego dokonali wspólnie prorektor ds. Studenckich, dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. nadzw. i dziekan Wydziału Filologicznego, dr hab. Maciej Michalski. Uroczystość zaszczyciła rodzina m.in. żona i córka wybitnego slawisty, twórcy slawistyki gdańskiej. Prorektor prof. Arnold Kłonczyński wyraził radość, że tradycja nadawania aulom imienia wybitnych profesorów została przeniesiona z budynku Humanki do drugiego, nowego gmachu Wydziału Filologicznego. Przy tej okazji dr Dorota Żyłko z Katedry Slawistyki zaprezentowała, podarowała władzom oraz rodzinie książkę Języki i kultura Słowian. Pamięci Profesora Leszka Moszyńskiego pod redakcją Anity Gostomskiej i własną, wydaną w tym roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego.

Fotoreporaż ze Święta Wydziału Filologicznego:
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 28 czerwca 2018 roku, 10:20