Studia Podyplomowe Niderlandzkie | Wydział Filologiczny

Studia Podyplomowe Niderlandzkie

Z
Studia Podyplomowe Niderlandzkie ruszają od semestru letniego 2017/2018. W pierwszej edycji przewidziano trzy semestry nauki obejmujące praktyczną naukę języka niderlandzkiego i przedmioty dotyczące kultury krajów niderlandzkojęzycznych, a także polsko-holenderskiej współpracy gospodarczej.
 
Zapraszamy osoby posiadające dyplom studiów licencjackich i/lub magisterskich. Zalecana jest znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub innego języka germańskiego.
 
Absolwent studiów podyplomowych niderlandzkich:
- posługuje się językiem niderlandzkim w stopniu komunikatywnym (A2) w mowie i w piśmie
- ma podstawową wiedzę o historii i kulturze krajów niderlandzkiego obszaru językowego
- ma podstawową wiedzę o współpracy gospodarczej między Królestwem Niderlandów a Polską
- zna zabytki holenderskiego dziedzictwa kulturowego w Polsce
- zna podstawowe zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego
- zna wybrane rozwiązanie holenderskie z zakresu gospodarki wodnej, szczególnie w kontekście ich zastosowania na Pomorzu
 
Kontakt:
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 15 marca 2018 roku, 17:40