Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 | Wydział Filologiczny

Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018

z

Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się w Sali Teatralnej w budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51 o godz. 13.00. Gościem honorowym uroczystości był Rektor Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Jerzy Gwizdała, prof. nadzw., który w swoim przemówieniu przedstawił w zarysie główne założenia nowej Ustawy 2.0 Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Uroczystość zaszczycili także przedstawiciele Rady Pracodawców na Wydziale Filologicznym, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych oraz profesorowie i dziekani seniorzy. Dziekan Wydziału Filologicznego, dr hab. Maciej Michalski, prof. nadzw. w swoim przemówieniu podkreślił wysoką jakość kształcenia na Wydziale Filologicznym, którego fenomen polega na połączeniu tradycji z nowoczesnością oraz nastawieniu na współpracę z szeroko pojętym otoczeniem zewnętrznym. Dowodem na wysoką pozycję Wydziału Filologicznego na naszej Uczelni to jest fakt, że nie tylko prowadzimy wiele najbardziej popularnych wsród kandydatów kierunków na UG, jak skandynawistyka, iberystyka czy filologia angielska, ale jesteśmy również Wydziałem najchętniej wybieranym przez najlepszych maturzystów. W procesie rekrutacji na UG 80 spośród 216 najlepszych maturzystów, którzy z wyróżnieniem zdali maturę i byli tegorocznymi laureatami olimpiad wybrało Wydział Filologiczny UG - mówił Dziekan Michalski. - Mamy nadzieję, że studia na naszym Wydziale dodadzą im skrzydeł w rozwijaniu ich pasji i zainteresowań.

Podczas inauguracji odbyła się immatrykulacja studentów I roku, a także promocja na stopień doktora trzech doktorantek Filologicznych Studiów Doktoranckich. Za szczególne zasługi i wychowania Medale Komisji Edukacji Narodowej z rąk Rektora UG otrzymali:

  • Dr Maria Fengler z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki
  • Dr Katarzyna Kaczorowska-Bray z Katedry Logopedii
  • Dr hab. Kazimierz Musiał, prof. nadzw. z Instytutu Skandynawistyki
  • Dr hab. Żanna Sładkiewicz, prof. nadzw. z Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich.

Uroczystość zakończył kunsztowny wykład prof. dr. hab. Davida Malcolma z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki, znakomitego anglisty, poety, aktora, tłumacza staropolskiego dramatu Historyja o Chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim, zatytułowany „Pomiędzy HistoriąHistorie: Rozmowa z Mikołajem z Wilkowiecka”.

Tego samego dnia podczas inauguracji uczelnianej wręczone zostały nagrody w konkursie na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną oraz przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej wydaną w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego w minionym roku. W kategorii książka dydaktyczna I nagrodę otrzymali dr Nora Orłowskadr Michał Zbigniew Dankowski z Wydziału Filologicznego za książkę pt. Ameryka Łacińska. Dzieje i kultura. Nagrodę za najlepszą książkę przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej nagrodę otrzymała dr Ewa Stawczyk z Wydziału Filologicznego za książkę Z imaginarium fantastyki. Liryczno-oniryczny model serbskiej prozy współczesnej. Naszym znakomitym Laureatom serdecznie gratulujemy!


 

GALERIA ZDJĘĆ Z INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 16 października 2017 roku, 10:48