fbpx Rekrutacja 2020/2021 | Wydział Filologiczny

Rekrutacja 2020/2021 | Wydział Filologiczny

Rekrutacja 2020/2021

z
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego ma bardzo bogata ofertę kształcenia. Z ponad 70 kierunków studiów prowadzonych na naszej uczelni. Można u nas studiować aż 23. Większość z nich to najbardziej popularne na kierunki studiów na UG.
Różnorodnie i praktycznie
Jeśli myślisz o studiach humanistycznych, filologicznych, biegłej znajomości języków obcych (na przykład tak egzotycznych, jak chiński czy japoński) lub masz zainteresowania kulturoznawcze albo zdolności artystyczne, na Wydziale Filologicznym UG na pewno znajdziesz sposób, by rozpoznać, rozwinąć i zrealizować swoje pasje.
Naszą ofertę cechuje przede wszystkim różnorodność. Oferujemy kierunki: filologiczne, neofilologiczne (13 filologii nowożytnych), kulturoznawcze, artystyczne i menedżerskie. Profil kulturoznawczy mają u nas kierunki związane z aktorstwem musicalowym, filmoznawstwem praktycznym, produkcją form audiowizualnych, teatrologią i zarządzaniem instytucjami artystycznymi (specjalności menedżerska i sceniczno-menedżerska). Wielką wagę przywiązujemy nie tylko do różnorodności, ale także do praktyczności i dostosowania naszych kierunków do dynamicznie zmieniającego sie rynku pracy. Dlatego kierunki studiów realizowane są w zakresie aż 100 specjalności zawodowych.
Najbardziej popularne kierunki na UG
Na Wydziale Filologicznym UG studiuje 3 i pół tysiąca studentów I i II stopnia i 250 doktorantów (studentów III stopnia). Prowadzimy najbardziej popularne kierunki wśród kandydatów na Uniwersytet Gdański.

W pierwszej trzynastce najczęściej wybieranych przez kandydatów kierunków z oferty edukacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2019/2020, ponad połowa aż 7 kierunków prowadzonych jest przez Wydział Filologiczny. Są to:

 • produkcja form audiowizualnych (14,04 kandydata na jedno miejsce),
 • filologia angielska (10,85),
 • zarządzanie instytucjami artystycznymi - specjalność menedżerska (8,80),
 • skandynawistyka (8,59),
 • wiedza i filmie i kulturze audiowizualnej (7,20),
 • sinologia (7,14)
 • amerykanistyka (6,29).
Jakość w ilości
Zgodnie ze strategią rozwoju Wydziału Filologicznego zabiegamy o bardzo wysoką jakość kształcenia i aspekt praktyczny zdobywanej przez studentów wiedzy. Prowadzone na Wydziale Filologicznym kierunki studiów skupiają się w trzech głównych obszarach wiedzy:
 • filologicznej – Filologia klasyczna (języki łaciński i starogrecki);
 • neofilologicznej – 13 kierunków: Amerykanistyka, Etnofilologia kaszubska, Filologia angielska, Filologia germańska, Filologia romańska, Filologia rosyjska, Iberystyka, Lingwistyka stosowana, Sinologia, Skandynawistyka, Slawistyka, Studia wschodnie (specjalności: język rosyjski z językiem chińskim i język rosyjski z językiem japońskim) oraz Filologia polska – język ojczysty;
 • kulturoznawczej – 9 kierunków: Kulturoznawstwo,  Rosjoznawstwo, Studia bałkańskie, Produkcja form audiowizualnych, Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej (oba prowadzone we współpracy z Gdyńską Szkołą Filmową), Wiedza o teatrze i Teatrologia, Zarządzanie instytucjami artystycznymi (we współpracy ze Studium Wokalno-Aktorskim przy Teatrze Muzycznym w Gdyni) oraz Cultural Communication/ Komunikacja kulturowa – kierunek o charakterze międzynarodowym prowadzony w języku angielskim;
 • filologiczno-medycznej kierunek Logopedia prowadzony we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.
Nowością w naszej ofercie są: Produkcja form audiowizualnych oraz Cultural Communication/ Komunikacja kulturowa (studia I i II stopnia w języku angielskim). Na kierunku Cultural Communication studenci rozwijają kompetencje językowe w języku angielskim i opanowują język polski na poziomie podstawowym, analizują skomplikowane zjawiska rozmaitych kultur i społeczeństw, rozwijają umiejętności zarządzania projektami oraz instytucjami kultury, opanują także nowoczesne technologie informacyjne.
Indywidualizacja kształcenia – tutoring
Na Wydziale Filologicznym studenci mogą indywidualnie kreować swoją ścieżkę kształcenia. Tutoring, metoda czerpiąca z najlepszych anglosaskich, oxfordzkich wzorców, polega na indywidualizacji procesu kształcenia. Certyfikowani tutorzy pracują ze studentami nad indywidualnymi lub grupowymi projektami naukowymi, których efektem jest doskonalenie umiejętności translatorskich i komunikacyjnych (np. projekt audiodeskrypcji – opowiadania filmów osobom niewidomym) lub prowadzenie badań kulturoznawczych w mniej lub bardziej egzotycznych krajach świata np. Ekwadorze czy na Łotwie. Na spersonalizowanych zajęciach z wykładowcą studenci na różne sposoby zgłębiają swoje zainteresowania naukowe.
Rekrutacja

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 21 stycznia 2020 roku, 13:24