fbpx Rekrutacja 2020/2021 | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja 2020/2021

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego ma bardzo bogata ofertę kształcenia. Z ponad 87 kierunków studiów prowadzonych na naszej uczelni. Można u nas studiować aż 24. Większość z nich to najbardziej popularne na kierunki studiów na UG.
Różnorodnie i praktycznie
Jeśli myślisz o studiach humanistycznych, filologicznych, biegłej znajomości języków obcych (tak egzotycznych na przykład, jak: chiński czy japoński) lub masz zainteresowania kulturoznawcze albo zdolności artystyczne na Wydziale Filologicznym UG na pewno znajdziesz sposób, by rozpoznać, rozwinąć i zrealizować swoje pasje.
Naszą ofertę cechuje przede wszystkim różnorodność. Oferujemy kierunki: filologiczne, neofilologiczne (13 filologii nowożytnych), kulturoznawcze, artystyczne i menedżerskie. Profil kulturoznawczy mają u nas kierunki związane z aktorstwem musicalowym, produkcją form audiowizualnych, wiedzą o filmie i kulturze audiowizualnej, wiedzą o teatrze, zarządzaniem i komunikacją w sztukach scenicznych oraz zarządzaniem instytucjami artystycznymi (specjalności: menedżerska i sceniczno-menedżerska). Wielką wagę przywiązujemy nie tylko do różnorodności, ale także do praktyczności i dostosowania naszych kierunków do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Dlatego kierunki studiów realizowane są w zakresie aż 100 specjalności zawodowych.
Najbardziej popularne kierunki na UG
Na Wydziale Filologicznym UG studiuje 3 i pół tysiąca studentów I i II stopnia i 250 doktorantów (studentów III stopnia). Prowadzimy najbardziej popularne kierunki wśród kandydatów na Uniwersytet Gdański.

W pierwszej trzynastce najczęściej wybieranych przez kandydatów kierunków z oferty edukacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2019/2020, ponad połowa aż 7 kierunków prowadzonych jest przez Wydział Filologiczny. Są to:

 • produkcja form audiowizualnych (14,04 kandydata na jedno miejsce),
 • filologia angielska (10,85),
 • zarządzanie instytucjami artystycznymi - specjalność menedżerska (8,80),
 • skandynawistyka (8,59),
 • wiedza i filmie i kulturze audiowizualnej (7,20),
 • sinologia (7,14)
 • amerykanistyka (6,29).
Jakość w ilości
Zgodnie ze strategią rozwoju Wydziału Filologicznego zabiegamy o bardzo wysoką jakość kształcenia i aspekt praktyczny zdobywanej przez studentów wiedzy. Prowadzone na Wydziale Filologicznym kierunki studiów skupiają się w trzech głównych obszarach wiedzy:
 • filologicznej – Filologia klasyczna (języki łaciński i starogrecki);
 • neofilologicznej – 13 kierunków: Amerykanistyka, Etnofilologia kaszubska, Filologia angielska, Filologia germańska, Filologia romańska, Filologia rosyjska, Iberystyka, Lingwistyka stosowana, Sinologia, Skandynawistyka, Slawistyka, Studia wschodnie (specjalności: język rosyjski z językiem chińskim i język rosyjski z językiem japońskim) oraz Filologia polska – język ojczysty;
 • kulturoznawczej – 9 kierunków: Kulturoznawstwo,  Rosjoznawstwo, Studia bałkańskie, Produkcja form audiowizualnych, Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej (oba prowadzone we współpracy z Gdyńską Szkołą Filmową), Wiedza o teatrze, Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych , Zarządzanie instytucjami artystycznymi (we współpracy ze Studium Wokalno-Aktorskim przy Teatrze Muzycznym w Gdyni) oraz Cultural Communication/ Komunikacja kulturowa – kierunek o charakterze międzynarodowym prowadzony w języku angielskim;
 • filologiczno-medycznej kierunek Logopedia prowadzony we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.
Nowością w naszej ofercie jest kierunek Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych, stacjonarne studia drugiego stopnia. To nowoczesne, dwujęzyczne studia o charakterze interdyscyplinarnym. Kierunek wyróżnia się specjalnie sprofilowanym kursem nauki języka angielskiego Communicative English for Arts Management (część zajęć jest prowadzona w języku angielskim, dzięki czemu absolwent uzyska wysokie kompetencje językowe pracy zawodowej). Absolwenci będą przygotowani do pracy w teatrach i instytucjach sztuki i kultury, prasie teatralnej i kulturalnej, archiwach artystycznych, a także wydawnictwach zajmujących się publikacjami z dziedziny humanistyki, a także do zajmowania się krytyką artystyczną i szeroko pojętą działalnością kulturotwórczą. Do najnowszych kierunków studiów na Wydziale Filolgicznym należą także Produkcja form audiowizualnych oraz Cultural Communication/ Komunikacja kulturowa (studia I i II stopnia w języku angielskim). Na kierunku Cultural Communication studenci rozwijają kompetencje językowe w języku angielskim i opanowują język polski na poziomie podstawowym, analizują skomplikowane zjawiska rozmaitych kultur i społeczeństw, rozwijają umiejętności zarządzania projektami oraz instytucjami kultury, opanują także nowoczesne technologie informacyjne. Produkcja form audiowizualnych to kierunek, którego celem jest przygotowanie absolwenta do pracy na współczesnym rynku audiowizualnym w zawodzie producenta filmowego/audiowizualnego, posiadającego kompletny zasób umiejętności praktycznych oraz wiedzy teoretycznej.
Indywidualizacja kształcenia – tutoring
Na Wydziale Filologicznym studenci mogą indywidualnie kreować swoją ścieżkę kształcenia. Tutoring, metoda czerpiąca z najlepszych anglosaskich, oxfordzkich wzorców, polega na indywidualizacji procesu kształcenia. Certyfikowani tutorzy pracują ze studentami nad indywidualnymi lub grupowymi projektami naukowymi, których efektem jest doskonalenie umiejętności translatorskich i komunikacyjnych (np. projekt audiodeskrypcji – opowiadania filmów osobom niewidomym) lub prowadzenie badań kulturoznawczych w mniej lub bardziej egzotycznych krajach świata np. Ekwadorze czy na Łotwie. Na spersonalizowanych zajęciach z wykładowcą studenci na różne sposoby zgłębiają swoje zainteresowania naukowe.
Terminy rekrutacji i adresy komisji

W związku ze zmianą terminów tegorocznych matur rekrutacja na WydUniwersytet Gdański na rok akademicki 2020-2021 rozpocznie się sierpień 2020. System Internetowej Rekrutacji Kandydatów zostanie uruchomiony 1 lipca 2020 r.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Arkadiusz Smykowski
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 22 czerwca 2020 roku, 14:35