Rekrutacja 2018/2019. Przewodnik po kierunkach | Wydział Filologiczny

Rekrutacja 2018/2019. Przewodnik po kierunkach

Z
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego ma bardzo bogata ofertę kształcenia. Z 74 kierunków studiów prowadzonych na naszej uczelni, na Wydziale Filologicznym można studiować aż 23. Większość z nich to najbardziej popularne na kierunki studiów na UG.
Różnorodnie i praktycznie
Jeśli myślisz o studiach humanistycznych, filologicznych, biegłej co najmniej znajomości języków obcych (nawet tak egzotycznych, jak chiński) lub masz zainteresowania kulturoznawcze czy zdolności artystyczne na Wydziale Filologicznym UG na pewno znajdziesz sposób, by rozpoznać, rozwinąć i zrealizować swoje pasje.
Naszą ofertę cechuje przede wszystkim różnorodność. Oferujemy kierunki: filologiczne, neofilologiczne (13 filologii nowożytnych), kulturoznawcze, artystyczne i menedżerskie. Profil kulturoznawczy mają u nas kierunki związane z aktorstwem musicalowym, filmoznawstwem praktycznym, teatrologią i zarządzaniem instytucjami artystycznymi (specjalności menedżerska i sceniczno-menedżerska). Wielką wagę przywiązujemy nie tylko do różnorodności, ale także do praktyczności i dostosowania naszych kierunków bardzo dynamicznie zmieniającego sie rynku pracy. Dlatego proponowane przez nas kierunki realizowane są w zakresie aż 100 specjalności zawodowych.
Najbardziej popularne kierunki na UG
Na Wydziale Filologicznym UG studiuje 4 000 studentów na studiach licencjackich i magisterskich oraz prawie 300 doktorantów na III stopniu kształcenia. W nadchodzącym roku akademickim dla kandydatów przygotowaliśmy ponad 1650 miejsc na studiach stacjonarnych i prawie 330 miejsc na studia niestacjonarnych. Wydział Filologiczny prowadzi najbardziej popularne wśród kandydatów na Uniwersytet Gdański kierunek studiów.
W pierwszej 12 najczęściej wybieranych przez kandydatów kierunków studiów z oferty edukacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2018/2019 aż połowa czyli 6 prowadzonych jest przez Wydział Filologiczny. Są to:
  • Filologia angielska – 10,74 kandydata na jedno miejsce,
  • Zarządzanie instytucjami artystycznymi, specjalność menedżerska – 10,08,
  • Skandynawistyka – 9,17,
  • Sinologia – 6,03,
  • Iberystyka – 5,98,
  • Amerykanistyka – 5,75.

Na 16. miejscu w rankingu popularności w tym roku znalazła się Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej – 5,08 kandydata na jedno miejsce.

Jakość w ilości
Zgodnie ze strategią rozwoju Wydziału Filologicznego zabiegamy także o bardzo wysoką jakość kształcenia i aspekt praktyczny zdobywanej wiedzy. 23 prowadzone na Wydziale Filologicznym kierunki studiów skupiają się w trzech głównych obszarach wiedzy:
  • filologicznej – Filologia klasyczna (języki łaciński i starogrecki);
  • neofilologicznej – 13 kierunków: Amerykanistyka, Etnofilologia kaszubska, Filologia angielska, Filologia germańska, Filologia romańska, Filologia rosyjska, Iberystyka, Lingwistyka stosowana, Sinologia, Skandynawistyka, Slawistyka,  Studia wschodnie (specjalność język rosyjski z językiem chińskim) oraz Filologia polska – język ojczysty;
  • kulturoznawczej – 8 kierunków: Kulturoznawstwo, Rosjoznawstwo, Studia bałkańskie, Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej (filmoznawstwo praktyczne, prowadzone we współpracy z Gdyńską Szkołą Filmową), Wiedza o teatrze i Teatrologia oraz Zarządzanie instytucjami artystycznymi (we współpracy ze Studium Wokalno-Aktorskim przy Teatrze Muzycznym w Gdyni) oraz nowość Cultural Communication/ Komunikacja kulturowa – kierunek o charakterze międzynarodowym prowadzony w języku angielskim;
  • filologiczno-medycznej Logopedia kierunek prowadzony we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym stoi na bardzo wysokim poziomie.
Nowością w naszej ofercie od roku akademickiego 2018/2019 jest International Communication/ Komunikacja kulturowa (studia I i II stopnia w języku angielskim). Na kierunku Cultural Communication studenci rozwiną kompetencje językowe w języku angielskim i opanowują język polski na poziomie podstawowym, analizować będą skomplikowane zjawiska rozmaitych kultur i społeczeństw, rozwiną umiejętności zarządzania projektami oraz instytucjami kultury, opanują także nowoczesne technologie informacyjne.
Indywidualizacja kształcenia – tutoring
Na Wydziale Filologicznym możesz indywidualnie kreować swoją ścieżkę kształcenia. Tutoring, metoda czerpiąca z najlepszych anglosaskich oxfordzkich wzorów, polega na indywidualizacji procesu kształcenia. Certyfikowani tutorzy pracują ze studentami nad indywidualnymi lub grupowymi projektami naukowymi, których efektem jest doskonalenie umiejętności translatorskich i komunikacyjnych (np. projekt audiodeskrypcji –opowiadania filmów osobom niewidomym) lub prowadzenie badań kulturoznawczych w mniej lub bardziej egzotycznych krajach świata np. Ekwadorze czy na Łotwie. Na spersonalizowanych zajęciach z wykładowca studenci na różne sposoby zgłębiają swoje zainteresowania naukowe.
Najlepiej zarabiający absolwenci
Absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego znaleźli w 2017 roku się na 2. miejscu wśród najlepiej zarabiających (za absolwentami Uniwersytetu Warszawskiego, a przed absolwentami Uniwersytetu Jagiellońskiego) w dorocznym zestawieniu płac absolwentów publicznych uniwersytetów w ramach Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Raport firmy Sedlak & Sedlak objął zarobki brutto osiągane w 2016 roku przez absolwentów studiów II stopnia 18 uniwersytetów publicznych. Średnia zarobków absolwentów studiów drugiego stopnia Uniwersytetu Gdańskiego w 2016 roku wyniosła 4500 zł.
Rekrutacja

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 20 sierpnia 2018 roku, 10:58