fbpx Dzień otwarty Wydziału Filologicznego | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Dzień otwarty Wydziału Filologicznego

Dzień otwarty Wydziału Filologicznego

Dzień otwarty Wydziału Filologicznego

30 marca 2015 odbył się Dzień Otwarty na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Ponad tysiąc kandydatów na studia zapoznało się podczas Dnia Otwartego z naszą ofertą 24 kierunków filologicznych, neofilologicznych, kulturoznawczych i menedżerskich prowadzonych na naszym Wydziale na 70 specjalnościach.Szczególnie promowane były 4 nowe kierunki i 2 nowe specjalności od roku akademickiego 2015/2016.

Ofertę edukacyjną zatytułowaną Morze możliwości kształcenia i kształtowania swojej przyszłości! Wszystko na Wydziale Filologicznym UG! przedstawiła prodziekan ds. kształcenia prof. UG, dr hab. Izabela Kępka. Spotkanie kandydatów z Dziekanem Wydziału Filologicznego, prof. UG, dr hab. Andrzejem Ceynową odbyło się 31 marca 2015 podczas Targów Akademia na Wydziale Prawa i Administracji UG. Swoje osiągnięcia promowali także studenci wiedzy o filmie i kulturze audiowizualnej, doktoranci, członkowie kół naukowych oraz studenci iberystyki, filologii rosyjskiej, studiów wschodnich, filogii klasycznej, studium humanitatis-tradycje cywilizacji europejskiej czy filologii germańskiej. Swoje umiejętności artystycznezaprezentowali studenci kierunku zarządzanie instytutcjami artystycznym. Oblegane było także stoisko Wydziału na Targach Akademia, na którym zainteresowani mogli otrzymać foldery i ulotki.
 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 13 kwietnia 2015 roku, 13:06