fbpx Obrona doktorska | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Obrona doktorska

Obrona doktorska

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamia, że we wtorek, 27 kwietnia 2021 r. o godz. 13:00 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Anny Sroki-Grądziel

tytuł rozprawy:

Językowy obraz emocji negatywnych we współczesnym języku chińskim.

 

  • PROMOTOR:                             dr hab. Alicja Pstyga, prof. UG, 
  • PROMOTOR POMOCNICZY:    dr Wu Lan, prof. UG
  • RECENZENCI:                           prof. dr hab. Tomasz Lisowski (UAM), dr hab. Irena Kałużyńska, prof. UW

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym w formie wideokonferencji z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednia komunikację. Do spotkania można dołączyć z poziomu przeglądarki internetowej lub aplikacji Microsoft Teams. Chęć uczestnictwa w obronie proszę zgłosić do dnia poprzedzającego obronę na adres joanna.oleszek@ug.edu.pl. Przebieg obrony będzie rejestrowany. Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bazie Wiedzy Uniwersytetu Gdańskiego pod adresem https://www.bg.ug.edu.pl/rozprawy-doktorskie-ug, a streszczenie pracy wraz z recenzjami na stronie internetowej Wydziału Filologicznego UG: https://fil.ug.edu.pl/nauka/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_0

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 16 kwietnia 2021 roku, 8:31