fbpx Nabór artykułów naukowych do czasopisma „Progress” | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Nabór artykułów naukowych do czasopisma „Progress”

Nabór artykułów naukowych do czasopisma „Progress”

Zapraszamy do nadsyłania artykułów do 9 numeru czasopisma "Progress" wydawanego na Uniwersytecie Gdańskim od 2016 roku.
Publikacja jest bezpłatna, a czasopismo ma formę zarówno papierową, jak i elektroniczną. Wydawcą czasopisma jest Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Wersja elektroniczna, od najbliższego numeru, znajdzie się na Platformie Czasopism UG.
 
Przyjmujemy artykuły studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych (do 5 lat po obronie doktoratu) z obszarów nauk humanistycznych i społecznych. Każdy artykuł przechodzi proces podwójnej recenzji, a także korekty wydawniczej. 
 
Wszystkie opublikowane artykuły będą miały nadany nr DOI. Na podstawie aktualnych uregulowań prawnych MNiSW, za publikacje w czasopiśmie "Progress" przyznawanych jest 5 pkt.
Publikacja artykułu w czasopiśmie jest również realizacją jednego z kryteriów, które można ująć we wniosku o Stypendium Rektora dla najlepszych studentów (dawne stypendium naukowe). Opublikowany artykuł jest również punktowany w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkół doktorskich na UG.
Termin nadsyłania artykułów mija 5 grudnia 2020 roku, a planowany termin ukazania się czasopisma to koniec czerwca 2021 roku.
z
Wszelkie informacje związane z  wymogami edytorskimi znajdują się pod adresem: https://zatokanauki.pl/dla-autorow/ W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu mailowego: dominik.bien@ug.edu.pl.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 28 października 2020 roku, 12:40