fbpx "Oblicza komiksu współczesnego" - przedmiot fakultatywny | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

"Oblicza komiksu współczesnego" - przedmiot fakultatywny

"Oblicza komiksu współczesnego" - przedmiot fakultatywny

"Oblicza komiksu współczesnego" - przedmiot fakultatywny prowadzony przez dr Przemysława Zawrotnego. Zapraszamy studentów Wydziału Filologicznego, którzy mają do zrealizowania w semestrze zimowym 2020/2021 fakultet w wymiarze 30 godzin zajęć (2 ECTS, zaliczenie na ocenę) do Instytutu Badań nad Kulturą, e-mail: kultura@ug.edu.pl, tel. 58 523 22 31

Opis przedmiotu:

Komiks jako medium oraz gatunek artystyczny od dłuższego czasu jest obecny w kulturze jako forma wypowiedzi umożliwiająca refleksję na temat wielu aspektów rzeczywistości (polityka, kwestie społeczne, historia, kultura, sam komiks itp.). Celem zajęć jest przyjrzenie się najważniejszymi dokonaniom na polu tego gatunku artystycznego oraz ewolucji tej formy wypowiedzi w XX i XXI wieku. Podstawową metodą będzie wnikliwa i wieloaspektowa lektura utworów, uwzględniająca różne konteksty. W programie szczegółowym zostały podkreślone główne nurty i przełomy we współczesnym komiksie. Rama chronologiczna obejmuje twórczość komiksową od lat 70. do dziś. Pojęciem stanowiącym punkt orientacyjny w ramach tego kursu będzie „powieść graficzna” (która jest wyrazem literackich bądź okołoliterackich ambicji komiksu, a także znakiem dojrzewania gatunku artystycznego), co oznacza, że zajmiemy się zarówno przykładami realizacji tej odmiany komiksu (częściej), jak i zaprzeczania jej (rzadziej).

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 7 października 2020 roku, 10:54