fbpx Wybory członków Kolegium Elektorów UG | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Wybory członków Kolegium Elektorów UG

Wybory członków Kolegium Elektorów UG

Uczelniana Komisja Wyborcza UG ogłasza wybory członków Kolegium Elektorów UG, o których mowa w § 43 pkt 2-6 Statutu UG na kadencję 2020-2024.

Zgłaszanie kandydatów odbywa się poprzez wypełnienie oświadczenia kandydata na członka Kolegium Elektorów i przesłanie go do Biura Organizacji i Legislacji UG do 9 października 2020 r.

Głosowanie odbędzie się w aplikacji MS Teams (Zespoły właściwe dla jednostki i grupy pracowników) z wykorzystaniem MS Forms 22 października 2020 r. w godz. 10:00 – 13:00.

Link z zaproszeniem do Zespołu oraz informacje o kandydatach będą dostępne dla osób uprawnionych do głosowania po zalogowaniu się do aplikacji MS Teams (w ramach indywidualnego, imiennego konta pracowniczego w usłudze Office 365); oddawanie głosów będzie możliwe tylko z poziomu aplikacji MS Teams.

Jeżeli w głosowaniu w powyższym terminie weźmie udział mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, 22 października odbędzie się głosowanie w drugim terminie w godz. 14:00 – 17:00 – w takim samym trybie i formie jak głosowanie w pierwszym terminie. Dla dokonania wyboru w drugim terminie nie jest wymagane kworum 50% uprawnionych do głosowania. Głosy oddane w pierwszym terminie nie zostaną jednak uwzględnione przy obliczaniu głosów i ustalaniu wyniku wyborów przeprowadzonych w drugim terminie.

Wybory przedstawicieli studentów i doktorantów w Kolegium Elektorów odbędą się zgodnie z właściwymi Regulaminami, odpowiednio Samorządu Doktorantów i Samorządu Studentów.
Informacje wyborcze dostępne są na stronie internetowej: https://ug.edu.pl/strona/50040/wybory_organow_uniwersytetu_gdanskiego

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr hab. Mariusz Bogusz, profesor UG

 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 5 października 2020 roku, 8:40