fbpx III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Mowa-Człowiek-Świat: perswazja językowa w różnych dyskursach” | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Mowa-Człowiek-Świat: perswazja językowa w różnych dyskursach”

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Mowa-Człowiek-Świat: perswazja językowa w różnych dyskursach”

Drodzy uczestnicy III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Mowa-Człowiek-Świat: perswazja językowa w różnych dyskursach” (Gdańsk).

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID–19 i niestabilną sytuacją związana z organizacją zimowego semestru 2020/2021 JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego podjął decyzję o przeniesieniu szeregu planowanych na dużą skalę imprez z jesieni 2020 roku na okres wiosenno-letni 2021 roku. Mając na względzie powyższe działania, Komitet organizacyjny konferencji informuje Państwa o przeniesieniu III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Mowa-Człowiek-Świat: perswazja językowa w różnych dyskursach” na 13-14 maja 2021 roku. Szanowni Państwo, niezmiernie ważną dla nas jest organizacja pełnowartościowej konferencji, ciepłe przyjęcie naszych Gości w cudownym Gdańsku, osobisty kontakt i rozmowa z każdym z Państwa. 

W związku z tym informujemy o wydłużeniu okresu składania tekstów do 31 lipca 2020 roku. Dołożymy wszelkich starań, aby do czasu konferencji opublikować materiały.

Przepraszamy Państwa za wszelkie niedogodności i mamy nadzieję na zrozumienie sytuacji. Wszystkim uczestnikom zostaną ponownie wysłane zaproszenia wizowe oraz inne niezbędne dokumenty.

Z wielką nadzieją na spotkanie w maju,

Organizatorzy


Уважаемые коллеги!
Дорогие участники III международной научной конференции «Речь – Человек – Мир: Речевое воздействие в разных дискурсах» (Гданьск).

В связи с распространением коронавируса COVID–19 и нестабильной ситуацией в отношении зимнего семестра 2020/2021 года Ректором Гданьского университета было принято решение о переносе ряда масштабных мероприятий с осени 2020 года на весенне-летний период 2021 года. Учитывая обстановку, Организационный комитет конференции вынужден сообщить о переносе III международной научной конференции «Речь – Человек – Мир: Речевое воздействие в разных дискурсах» на 13-14 мая 2021 года. Для нас очень важно провести полноценную конференцию, оказать теплый прием нашим дорогим участникам в гостеприимном Гданьске и лично пообщаться с каждым из Вас.

Прием текстов докладов продлен до 31 июля 2020 года. Мы приложим все усилия, чтобы издать сборники к моменту проведения конференции.

За все неудобства приносим извинения и надеемся на Ваше понимание. Всем участникам повторно будут высланы визовые приглашения, а также другие объяснительные документы, если таковые потребуются.

С большой надеждой на встречу в мае,

Организаторы

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 18 września 2020 roku, 14:39