fbpx Tom MY z NICH 4: Spuścizna Językoznawców Polskich XX wieku | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Tom MY z NICH 4: Spuścizna Językoznawców Polskich XX wieku

Tom MY z NICH 4: Spuścizna Językoznawców Polskich XX wieku

Ukazał się tom MY z NICH 4: Spuścizna Językoznawców Polskich XX wieku pod redakcją naukową Zbigniewa Grenia, Krystyny Kleszczowej i Zofii Zaron (Warszawa 2020), zawierający teksty biograficzno-wspomnieniowe, a także naukowe opracowania wybranych koncepcji badawczych wybitnych językoznawców.
O gdańskich Uczonych: prof. Hubercie Górnowiczu, prof. Jerzym Trederze oraz prof. Ludwiku Wierzbowskim napisali dr hab. Zenon Lica, prof. UG, dr Aneta Lica oraz prof. dr hab. Bronisław Rocławski.
Książka została wydana przez Pracownię Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Część tekstów do tomu koordynowała dr hab. Katarzyna Wojan, prof. UG.
 
Ze spisu treści:
Zenon Lica, Hubert Górnowicz – twórca gdańskiej szkoły onomastycznej;
Aneta Lica, Jerzy Treder – znawca Kaszub i kaszubszczyzny;
Bronisław Rocławski, Ludwik Wierzbowski – uczony i nauczyciel.
 
z
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 7 sierpnia 2020 roku, 13:14