fbpx Prof. Stanisław Milewski członkiem Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego PAN | Wydział Filologiczny

Prof. Stanisław Milewski członkiem Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego PAN | Wydział Filologiczny

Prof. Stanisław Milewski członkiem Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego PAN

Dr hab. Stanisław Milewski, prof. nadzw., kierownik Katedry Logopedii, został powołany na członka Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk na czas wykonywania zadań Zespołu, tj. do końca bieżącej kadencji Rady Języka Polskiego (2019-2022). Nominacje członkom Zespołu wręczył na inauguracyjnym spotkaniu (10 czerwca 2019 r.) honorowy przewodniczący RJP prof. dr hab. Andrzej Markowski. Zespołowi przewodniczy prof. dr hab. Tadeusz Zgółka.

„Podstawowym zadaniem Zespołu jest systematyczne monitorowanie polskich instytucji edukacyjnych – zarówno publicznych, jak i niepublicznych – w zakresie przestrzegania postanowień Ustawy o języku polskim” (Regulamin Zespołu Dydaktycznego RJP).

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 18 czerwca 2019 roku, 12:45