fbpx Wizyta naukowa w Narodowej Akademii Nauki Białorusi | Wydział Filologiczny

Wizyta naukowa w Narodowej Akademii Nauki Białorusi | Wydział Filologiczny

Wizyta naukowa w Narodowej Akademii Nauki Białorusi

Na zaproszenie dyrekcji Instytutu Filozofii Narodowej Akademii Nauki Białorusi w Mińsku prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Wojan oraz prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Kaźmierczyk po raz drugi uczestniczyli w programie wymiany naukowej. W ramach tej wymiany miała miejsce prezentacja książki jego autorstwa Słowiańska psychomachia Mickiewicza. Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Kaźmierczyk wygłosił następnie wykład Prasłowiański romantyzm  w perspektywie irańskiej etnogenezy Słowian – o roli modeli dualnych w dynamice epoki, który zapoczątkował debatę na temat przedstawionej koncepcji.
 
Zainteresowaniem cieszyła się również promocja piątego tomu periodyku Studia Rossica Gedanensia, którą zainaugurował dyrektor Instytutu prof. dr Anatolij Lazarevicz. Jego treść oraz problematykę zaprezentowała prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Wojan. Krótkie recenzje Studiów... przedstawili uczeni białoruscy, a doc. dr Inessa Morozova wskazała na ich znaczenie w nauce.
 
Z żywymi reakcjami spotkał się wykład prof. nadzw. dr hab. Katarzyny Wojan nt. fińskiego modelu edukacji w konfrontacji z polskim (О специфике финской системы высшего образования и науки).
 
W trakcie oficjalnej rozmowy z dyrekcją i pracownikami Akademii z inicjatywy strony polskiej zapadła decyzja o współorganizacji międzynarodowego kongresu naukowego Modele dualne w dynamice kultur: rosyjskiej, białoruskiej i polskiej przy udziale instytucji rządowych krajów słowiańskich.
 
W podziękowaniu "za rozwój międzynarodowej współpracy naukowej" między Polską i Białorusią profesorowie Katarzyna Wojan oraz Zbigniew Kaźmierczyk otrzymali dyplomy od dyrektora Instytutu Filozofii Narodowej Akademii Nauki Białorusi – prof. dr А. Lazarevicza.
zzzzzz
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 13 czerwca 2019 roku, 10:29