Conference on Baltic Studies in Europe (CBSE 2019) | Wydział Filologiczny

Conference on Baltic Studies in Europe (CBSE 2019)

Conference on Baltic Studies in Europe (CBSE 2019) 26-29 czerwca 2019

OPIS: Konferencja organizowana przez Uniwersytet Gdański i Europejskie Centrum Solidarności we współpracy z amerykańskim stowarzyszeniem Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS) jest najważniejszym spotkaniem naukowym badaczy zajmujących się historią, społeczeństwem, gospodarką i kulturą krajów bałtyckich i regionu Morza Bałtyckiego. Odbywająca się naprzemiennie w USA i w Europie konferencja przyciąga corocznie kilkuset badaczy różnych dyscyplin, przede wszystkim historyków, politologów, etnologów, geografów, socjologów, ale też muzykologów i lingwistów specjalizujących się w studiowaniu i badaniu krajów naszego regionu. Dla przyjeżdżających z wielu krajów świata badaczy, konferencja jest jednocześnie okazją do budowania nowych kontaktów naukowych i dzielenia się wiedzą z adeptami studiów regionalnych obszaru bałtyckiego.

  • Program
  • Miejsce: Uniwersytet Gdański, Europejskie Centrum Solidarności
  • Organizatorzy: Uniwersytet Gdański, Europejskie Centrum Solidarności, Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS)
  • Osoba do kontaktu: dr hab. Kazimierz Musiał, prof. UG, Instytutu Skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego, mail: kazimierz.musial@ug.edu.pl
  • Strona konferencji: http://cbse2019.systemcoffee.pl
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 11 czerwca 2019 roku, 11:12