Nowy numer Schulz/Forum 12 | Wydział Filologiczny

Nowy numer Schulz/Forum 12

 
Nowy numer Schulz/Forum 12 by Schulz/Forum online,
Eliza Kącka, Aleksandra Naróg oraz Branislava Stojanović
 
z
 
W numerze dwunastym: zamiast wstępu impresja o bliźnich, bliznach i spotkaniach niemożliwych; Eliza Kącka powraca do literackiej egzekucji; Wyki i Napierskiego; Józef Olejniczak pyta, jaki jest związek między sanatorium Gotarda i uniwersytetem 2.0; Marcin Całbecki demaskuje patriarchalne uzurpacje Jakuba; Kris vas Heuckelom odnajduje schulzowskie wątki w twórczości Piotra Pazińskiego i Erwina Mortiera; Katarzyna Lukas pisze o „niemieckiej refleksji pamięcioznawczej” oraz o „heretyckiej pamięciologii” Schulza; Tymoteusz Skiba za Lemem przedstawia nowy ustrój: legitymacjonizm; Ewa Graczyk „nie chce interpretować, chce robić coś innego”; Aleksandra Naróg w swoim debiucie odsłania abiektualność „Karakonów”; Maciej Abramowski debiutuje u nas jako badacz ekonomii literatury i umieszcza Schulza w perspektywie kapitalizmu; Piotr Sitkiewicz zwalcza biografem o sytuacji materialnej Schulza (#odbrązawianie); Małgorzata Ogonowska z nim polemizuje: szuka innego sposobu mówienia o finansach autora „Sklepów”; Włodzimierz Rudnicki wreszcie identyfikuje techniki, w jakich są wykonane Schulzowskie ekslibrisy; Aleksandra Skrzypczyk na tropie rodzinnej legendy i pewnych okładek Schulza; Eliza Gościniak szuka Xięgi bałwochwalczej w reprodukcjach; Branislava Stojanović podsumowuje rok 2018; Stanisław Rosiek wspomina Bogdana Konopkę.
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 10 czerwca 2019 roku, 13:59