Czy możemy jeszcze uratować naszą planetę? - rozmowa prof. Anny Filipowicz z prof. Ewą Bińczyk | Wydział Filologiczny

Czy możemy jeszcze uratować naszą planetę? - rozmowa prof. Anny Filipowicz z prof. Ewą Bińczyk

Rozmowa profesor Anny Filipowicz z profesor Ewą Bińczyk: 
Czy człowiek zniszczy życie na Ziemi? Czy możemy jeszcze uratować naszą planetę?
po pokazie filmu Antropocen: epoka człowieka” reż. Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier i Edward Burtynsky
 
  • Środa, 22 maja | 20:00 | sala Warszawa
  • Gdyńskie Centrum Filmowe Plac Grunwaldzki 2
  • Bilety 12-18 zł
  • W języku polskim.
  • Partner: WWF Polska
 
Discussion: Will humans destroy life on Earth? Can our planet still be saved? 
after the screening of “Anthropocene: The Human Epoch” by Jennifer Baichwal, Nicholas de Pencier and Edward Burtynsky
In Polish only
Partner: WWF Poland
 
Porozmawiamy o epoce antropocenu, w której dominacja człowieka kształtuje Ziemię i pociąga za sobą nieodwracalne w skutkach zmiany środowiskowe. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie czy mamy jeszcze czas na uratowanie życia na Ziemi takim, jakie znamy, i jeśli tak, to w jaki sposób możemy tego dokonać. Poruszymy kwestie wpływu naszych codziennych wyborów i działań, a także konieczności wywierania nacisku na władze publiczne oraz decydentów, aby wywiązywali się ze swoich obowiązków zapisanych w Konstytucji RP (art. 74) dotyczących dbania o ochronę środowiska.
 
Rozmówczynie:
dr hab. Ewa Bińczyk - autorka książki Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu”. Kieruje Zakładem Filozofii Nauki w Instytucie Filozofii UMK. Zajmuje się współczesną filozofią nauki i techniki, studiami nad nauką i technologią, a także socjologią wiedzy naukowej.
 
dr hab. Anna Filipowicz  – dr hab. nauk humanistycznych, wykładowczyni w Katedrze Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej UG, antropolożka literatury. Zajmuje się badaniami nad polską poezją współczesną z perspektywy ekokrytycznej i postzależnościowej. Publikowała w licznych rozprawach i czasopismach z dziedziny animal studies, studiów nad ciałem i cielesnością oraz studiów nad rzeczami. Autorka książek „Sztuka mięsa. Somatyczne oblicza poezji” oraz „(Prze)zwierzęcenia. Poetyckie drogi do postrantropocentryzmu”.
 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 8 maja 2019 roku, 13:33