Pracownicy Instytutu Filologii Polskiej UG popierają nauczycieli | Wydział Filologiczny

Pracownicy Instytutu Filologii Polskiej UG popierają nauczycieli

Nauczyciele! Popieramy Was!

Wyrażamy dla Was, strajkujących nauczycieli, pełne poparcie i rozumiemy Waszą determinację po wyczerpaniu wszelkich form porozumienia. Macie prawo walczyć o godność swojego zawodu, a więc i godne wynagrodzenie za Waszą pracę. Etos, poświęcenie i misja nie mogą być rodzajem klatki, w której zamyka się tę grupę zawodową po to, by nie mogła upominać się o swoje prawa. Odwoływanie się do Waszego poczucia obowiązku i odpowiedzialności przy równoczesnej finansowej dyskryminacji sprzyja jedynie społecznej hipokryzji. Podzielamy Wasze zdanie, iż jawnie głoszonym deklaracjom o wyjątkowej randze tego zawodu towarzyszy, nie zawsze nawet ukrywane, lekceważenie.

Jak macie kształcić, wychowywać dzieci i młodzież jako grupa zawodowa, której odmawia się prawa do społecznego szacunku, ostentacyjnie wynagradzając ją w sposób, który zaprzecza społecznej randze tego zawodu? Jak macie kształcić, wychowywać dzieci i młodzież jako grupa zawodowa, której sposób opłacania sprzyja negatywnemu naborowi do zawodu? Jak mają Was szanować, swoich nauczycieli, dzieci i młodzież, skoro wiedzą oni, że sposób, w jaki jesteście wynagradzani wskazuje, że Wasza praca nie jest ceniona? Jaką wartość ma w końcu edukacja, skoro zobowiązania wobec Was traktuje się jako zobowiązania wobec ostatniego miejsca w hierarchii społecznej?

Pracownicy Instytutu Filologii Polskiej

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 12 kwietnia 2019 roku, 13:12