Prof. dr hab. Alla Paslawska - visiting professor w Instytucie Filologii Germańskiej UG | Wydział Filologiczny

Prof. dr hab. Alla Paslawska - visiting professor w Instytucie Filologii Germańskiej UG

W dniach 11-23 listopada b.r. w Instytucie Filologii Germańskiej UG (Katedra Językoznawstwa i Teorii Przekładu) gościła prof. dr hab. Alla Paslawskadyrektor Katedry Interkulturowej Komunikacji i Translatoryki Uniwersytetu we Lwowie oraz prezydent Ukraińskiego Związku Nauczycieli Języka Niemieckiego i Germanistów. W czasie pobytu na UG jako visiting professor prof. Paslawska prowadziła wykłady dla studentów z zakresu: leksykologii kontrastywnej, teorii przekładu, tekstów fachowych oraz leksyki, a także wygłosiła wykład dla pracowników Katedry Językoznawstwa i Teorii Przekładu na temat negacji w językach, pt.: „Negation in natürlichen Sprachen: der doppelgesichtige Janus”.

z

Prof. dr hab. Alla Paslawska posiada duży dorobek naukowy i zawodowy, jest autorką licznych publikacji z zakresu m.in. teorii języka, lingwistyki kontrastywnej, leksykologii. Obszar jej badań obejmuje: teorię języka, lingwistykę kontrastywną, morfologię, słowotwórstwo, leksykologię, leksykografię, frazeologię, semantykę, komunikację interkulturową, translatologię.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 3 grudnia 2018 roku, 12:17