VII tom z serii Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza | Wydział Filologiczny

VII tom z serii Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza

Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza, t. VII: Frazeologia z perspektywy językoznawcy i tłumacza, red. Alicja Pstyga, Tatiana Kananowicz, Magdalena Buchowska, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018.

z

VII tom z serii Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza zatytułowany Frazeologia z perspektywy językoznawcy i tłumacza zawiera opracowania, które koncentrują się na zagadnieniach szeroko rozumianej frazeologii, wpisanych w kontekst międzykulturowy, międzyjęzykowy, przekładowy i przekładoznawczy. Nowe podejścia Autorów oraz zastosowane techniki badawcze odsłaniają nowe aspekty frazeologii i nowe perspektywy jej ujmowania.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 10 grudnia 2018 roku, 14:01