Nowa książka prof. Tadeusza Linknera Słowiańskie bogi i demony | Wydział Filologiczny

Nowa książka prof. Tadeusza Linknera Słowiańskie bogi i demony

Jaki atrybuty posiadał Perun? Kim była Mokosz? Jak przedstawiany był Światowid? Który naród najczęściej modlił się do Wołosa? Za jakie sprawy odpowiedzialny był Radogost? Gdzie czczony był Rugewit? Skąd zwyczaj topienia Marzanny?

z

Odpowiedzi znajdziesz w książce prof. Tadeusza Linknera "Słowiańskie bogi i demony". Profesor Tadeusz Linkner sięgnął do rękopisu Bronisława Trentowskiego, romantycznego badacza mitologii słowiańskiej. Trentowski był pierwszym systematykiem słowiańskiego pocztu bogów. Jego praca Wiara słowiańska, czyli etyka piastująca wszechświat nigdy nie została opublikowana. Za sprawą profesora mamy okazję poznać ponad trzystu bogów, do których modlili się Słowianie.


Tadeusz Linkner, ur. 29 stycznia 1949 w Chojnicach, profesor nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się historią literatury Młodej Polski, a ponadto mitologią słowiańską w literaturze, literaturą regionalną Kaszub i Kociewia, edytorstwem, krytyką literacką. Jest autorem, edytorem, redaktorem i współredaktorem blisko pięćdziesięciu książek, w tym piętnastu autorskich.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 20 listopada 2018 roku, 14:46