Akademia Polskiego Filmu | Wydział Filologiczny

Akademia Polskiego Filmu

z

Zajęcia, w ramach wykładu wydziałowego, ogólnouczelnianego lub fakultetu, przeznaczone są

dla studentów wszystkich wydziałów i stopni oraz dla słuchaczy Uniwersytetu III wieku.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 18 grudnia 2018 roku, 11:34