Konferencja Starość - język – komunikacja. Nowe obszary logopedii | Wydział Filologiczny

Konferencja Starość - język – komunikacja. Nowe obszary logopedii

z

Katedra Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego, Pomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku, miasto Gdańsk oraz Grupa Wydawnicza Harmonia mają zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w Ogólnopolskiej Konferencji NaukowejStarość - język – komunikacja. Nowe obszary logopedii”, która odbędzie się 28 i 29 października 2018 roku w Europejskim Centrum Solidarności oraz Katedrze Logopedii UG.

Wraz ze wzrostem populacji osób w wieku podeszłym istotny stał się problem zapewnienia tej grupie komfortu życia, opieki, leczenia i terapii. Mimo ogromnego zróżnicowania procesu starzenia się, u znacznej części seniorów notuje się zmiany w komunikacji. Konieczne jest prześledzenie i dokładny opis tychże zjawisk, tak w celu ustalenia zmian towarzyszących starości fizjologicznej, jak i powikłanej procesami patologicznymi. Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na konieczność prowadzenia szeroko zakrojonych, transdyscyplinarnych badań tejże problematyki i podjęcie próby opracowania podstaw metodologii badań, co stałoby się podstawą rozwijającej się dopiero w naszym kraju gerontolingwistyki i gerontologopedii.

Konferencja połączona będzie z promocją monografii wieloautorskiej Gerontologopedia pod redakcją Waldemara Tłokińskiego, Stanisława Milewskiego oraz Katarzyny Kaczorowskiej-Bray. Tom ten ukaże się w serii Logopedia XXI Wieku, wydawanej przez Harmonię Universalis.

Pragnęlibyśmy, aby tematyka wystąpień konferencyjnych dotyczyła następujących zagadnień:

  • zmiany w mowie osób w wieku senioralnym;
  • komunikacja z osobami w wieku podeszłym (ang. Elderspeak);
  • fizjologiczny proces starzenia się i jego wpływ na komunikowanie się;
  • procesy patologiczne wpływające na komunikację osób starszych;
  • możliwości wsparcia procesów komunikacyjnych osób w wieku senioralnym.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, dlatego do udziału zapraszamy - oprócz logopedów - przedstawicieli nauk medycznych, społecznych, filozoficznych.                                                                                                                                             

Przewidujemy wystąpienia w sesjach plenarnych i sekcjach tematycznych, a także  prezentację posterów (29 października 2018 r. w Europejskim Centrum Solidarności). 28 października w Katedrze Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego prowadzone będą również warsztaty poświęcone praktycznym aspektom terapii logopedycznej osób w wieku podeszłym.

Planujemy wydanie monografii wieloautorskiej, na którą złożą się pozytywnie ocenione przez recenzentów teksty referatów.

zzz

z

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 8 października 2018 roku, 14:57