Nabór do międzynarodowego projektu Mistrzowie Dydaktyki | Wydział Filologiczny

Nabór do międzynarodowego projektu Mistrzowie Dydaktyki

Zapraszamy do udziału w projekcie "Mistrzowie Dydaktyki" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania w dydaktyce nowoczesnych, innowacyjnych metod kształcenia, takich jak tutoring.

Uczestnicy projektu ukończą trwające do 15 dni szkolenia, które odbędą się podczas wizyt studyjnych na renomowanych europejskich uczelniach (m.in. na Uniwersytecie w Groningen, Uniwersytecie Aarhus, University College London). Następnie poprowadzą w Uniwersytecie Gdańskim - w ramach normalnego toku studiów - trwające I semestr zajęcia z wykorzystaniem metody tutoringu (jeden nauczyciel akademicki przeprowadzi zajęcia z około 3 studentami w maksymalnym wymiarze 100 godzin).

Warunki udziału w projekcie:

  • zatrudnienie na stanowisku asystenta, adiunkta, starszego wykładowcy, profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,
  • udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż C1 (poświadczona zaświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego lub certyfikatem),
  • podstawowa wiedza w zakresie metody tutoringu (dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu kształcenia studentów metodą tutoringu).

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 31 sierpnia 2018 roku na adres mailowy bjk@ug.edu.pl.

Więcej informacji na stronie WWW MNiSW.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 6 lipca 2018 roku, 11:19