V Konwersatorium Religioznawcze Uniwersytetu Gdańskiego | Wydział Filologiczny

V Konwersatorium Religioznawcze Uniwersytetu Gdańskiego

Organizatorzy OTWARTEGO Konwersatorium Religioznawczego Uniwersytetu Gdańskiego mają zaszczyt zaprosić do udziału w piątym posiedzeniu, które odbędzie się w środę 23 maja 2018, od godz. 18.00 w auli 1.48 na Wydziale Filologicznym i Historycznym, ul. Wita Stwosza 55 (sala na parterze przy holu wejściowym). Przewidywany czas trwania spotkania (referat oraz dyskusja) – półtorej godziny. Posiedzenia rozpoczynamy i kończymy punktualnie.
 
Referat wprowadzający pt. Rozwój chrześcijaństwa antycznego w świetle metody historyczno‑kulturowej – wygłosi prof. nadzw. dr hab. Wojciech Gajewski z Wydziału Historycznego UG.
 
Wprowadzenie do zagadnienia: Zainteresowanych rozwojem chrześcijaństwa starożytnego intryguje pytanie, jak to się stało, że zakazana i prześladowana religia (religio illicita), jaką było chrześcijaństwo, w ciągu niespełna trzech wieków wzrosła i rozwinęła się w Cesarstwie Rzymskim tak dalece, że cesarze zmuszeni byli uznać ten fakt i potwierdzić go edyktem wolnościowym (religio licita)? Odpowiedź znajdujemy w podstawowej instytucji świata starożytnego – w szeroko pojętym domostwie (gr. oikos, łac. familia/domus). Ten nuklearny składnik cywilizacji Antyku w sposób zasadniczy oddziaływał na mentalność, kulturę, religię; praktycznie na wszystkie sfery życia społeczno-ekonomicznego. Oikos stał się w pierwszej kolejności oparciem dla misji ewangelizacyjnej zwłaszcza w świecie pogańskim. Potem, w miarę rozwoju i potrzeb, miejscem formacyjnym założonych wspólnot chrześcijańskich. W trakcie misji chrześcijańskiej oikosy były przekształcane w ekklesie. Tym samym chrześcijaństwo dokonywało operacji na sercu cywilizacji hellenistycznej. To zjawisko widoczna jest w Nowym Testamencie, zwłaszcza w Listach, szczególnie zaś w obu Listach do Koryntian.
           
Przed udziałem w najbliższym posiedzeniu uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dwoma artykułami Prelegenta umieszczonymi w pdf na stronie Konwersatorium celem wstępnego zorientowania się w jego horyzontach naukowych i tematyce badawczej [I‑ Disciplina arcani w 1 Kor 2,1-2; II-Uczty w ekklesiach domowych w świetle ujęcia oikoidalnego.
 
Do udziału w spotkaniach konwersatoryjnych zaproszeni są reprezentanci naukowi wszystkich dyscyplin z Uczelni Trójmiasta: historycy, etnolodzy, archeolodzy, filolodzy, filozofowie, socjologowie, psychologowie, pedagodzy, prawnicy, politolodzy, biolodzy, biochemicy i biotechnolodzy, ekonomiści, geografowie, informatycy, matematycy, fizycy i astrofizycy, inżynierowie, architekci, muzycy, projektanci, artyści, dyrygenci, kompozytorzy, aktorzy...
 
Zapytania  i uwagi proszę kierować do organizatorów Konwersatorium:
 
Oficjalny adres mailowy: konwersatorium.rel@ug.edu.pl
 
Serdecznie pozdrawiamy i gorąco zapraszamy do udziału,
 
Bogusław Górka, religioznawca z Wydz. Historycznego UG,
Hieronim Chojnacki, literaturoznawca z Wydz. Filologicznego UG,
Romuald Piekarski, filozof z Wydz. Nauk Społecznych UG.
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 15 maja 2018 roku, 22:31