Państwowe egzaminy certyfikatowe | Wydział Filologiczny

Państwowe egzaminy certyfikatowe

Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Gdańskiego organizuje egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w następujących terminach:
  • 19–20 maja 2018 r. na poziomie B1 i B2 (w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych)
  • 21–22 lipca 2018 r. na poziomie B1 i B2 (w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych)
  • 17–18 listopada 2018 r. na poziomie A2, B1 i B2 (w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych)
Rejestracja kandydatów na egzamin: 15.03.201815.04.2018 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.
Kto może zdawać egzamin? Cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe mieszkający za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.
Dokument uprawniający do udziału w egzaminie: Paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.
Cena egzaminu:
  • A2 120 EUR
  • B1 150 EUR
  • B2 150 EUR
  • Wydanie certyfikatu: 20 EUR
Miejsce egzaminu: Instytut Filologii Polskiej, 80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55
KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO
 
Liczba godzin lekcyjnych: 40
Cena: 800 zł
Termin I: 17.03.2018–12.05.2018
 
Opis kursu: zajęcia co tydzień w sobotę (5×45 minut) lub dwa razy w tygodniu (3×45 minut i 2×45 minut); kurs przygotowujący do egzaminu certyfikatowego
z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 lub B2; rozwijanie i doskonalenie wszystkich sprawności językowych sprawdzanych podczas egzaminu (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, poprawność gramatyczna, wypowiedź pisemna, mówienie), modelowe zadania i przykładowe arkusze egzaminacyjne.
 
Rejestracja: polskidlacudzoziemcow@ug.edu.pl
 
Nowa oferta kursów przygotowujących do egzaminu certyfikatowego już wkrótce!
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 19 marca 2018 roku, 11:45