Badanie pt. Zjawisko molestowania i molestowania seksualnego studentek i studentów uczelni wyższych | Wydział Filologiczny

Badanie pt. Zjawisko molestowania i molestowania seksualnego studentek i studentów uczelni wyższych

Zapraszamy do udziału w badaniu "Zjawisko molestowania i molestowania seksualnego studentek i studentów uczelni wyższych" na zlecenie Rzecznika
Praw Obywatelskich. Badanie skierowane jest do wszystkich studentów (studiujących co najmniej rok) - zarówno do tych, którzy doświadczyli
zachowań związanych z molestowaniem/molestowaniem seksualnym, jak i do tych, którzy nie mieli do czynienia z takimi sytuacjami. Do badania zapraszamy również uczestników wymiany studenckiej. Badanie jest anonimowe.

Aby wziąć udział w badaniu, proszę kliknąć w link: <http://badania.pbs.pl/studenci.pg> http://badania.pbs.pl/studenci.pg

Badanie kierowane jest do studentów kierunku Amerykanistyka i Skandynawistyka.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 11 października 2017 roku, 19:59