Specjalny fiński numer Gazety Uniwersyteckiej | Wydział Filologiczny

Specjalny fiński numer Gazety Uniwersyteckiej

z
Wydanie specjalne z okazji 100-lecia niepodległości Finlandii. Patronat honorowy nad wydaniem objęli: Jej Ekscelencja Hanna Lehtinen Ambasador Republiki Finlandii w Warszawie, JM Uniwersytetu Gdańskiego prof. nadzw. dr hab. Jerzy Gwizdała oraz Konsul Honorowy Republiki Finlandii w Gdyni Grzegorz Brzostowski.
W numerze m.in.: dorobek fennistyczny pracowników gdańskiej skandynawistyki i historyków, zainteresowania studentów skandynawistyki specjalności: język, kultura i gospodarka Finlandii, a także interesujące wywiady przeprowadzone przez studentki linii fińskiej z prof. nadzw. dr hab. Hieronimem Chojnackim - wicedyrektorem Instytutu Skandynawistyki, prof. nadzw. dr hab. Katarzyną Wojan - kierownikiem Pracowni Języka, Kultury i Gospodarki Finlandii, Pirkko Luoma - lektorką języka fińskiego, a także Emmą Laakso - odbywającą w ubiegłym roku akademickim praktykę metodyczną na gdańskiej skandynawistyce.
 
Projekt powstał w ramach działalności Koła Miłośników Finlandii "Routa"
afiliowanego w Instytucie Skandynawistyki UG.
Koordynator projektu: Sabina Lech.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 4 października 2017 roku, 13:48