Konkurs na Przekład Piosenki Filmowej | Wydział Filologiczny

Konkurs na Przekład Piosenki Filmowej

 
II Konkurs na PPF 2017 plakatArtyści szukają przekładów, a przekłady – artystów!
REGULAMIN 2017
 
1. Konkurs skierowany jest do młodych twórców – studentów kierunków lingwistycznych i filologicznych: studiów I-II stopnia, studiów podyplomowych i doktoranckich oraz do absolwentów kursów organizowanych przez placówkę edukacyjną i Fundację FORTIMA Akademia Filmowego Słowa.
 
2. Celem konkursu jest doskonalenie kompetencji językowych, w szczególności praktycznych umiejętności przekładu, wyłanianie utalentowanych tłumaczy utworów słowno-muzycznych i rozwijanie ich twórczego potencjału, a także promocja twórczości filmowej oraz kultury krajów pochodzenia filmów. Dodatkowym celem konkursu jest stworzenie płaszczyzny do nawiązywania kontaktów między młodymi twórcami-tłumaczami a artystami-wykonawcami.
 
3. Przyjmujemy przekłady z języka angielskiego i języków słowiańskich na język polski. Do konkursu można zgłosić przekład jednej piosenki pochodzącej z dowolnego filmu (np. obyczajowego, kryminalnego, przygodowego, komediowego, filmu akcji czy musicalu).
 
4. Przekład powinien mieć formę dzieła gotowego do zaśpiewania na estradzie.
 
5. Przyjmujemy przekłady wcześniej niepublikowane (premierowe) i zgłoszone przez jednego autora.
 
6. Prosimy o przesłanie utworów drogą elektroniczną na adres: biuro@fortima.pl wraz z informacjami:
  • imię i nazwisko autora
  • uczelnia, kierunek i rok studiów
  • tytuł oryginalny i tytuł polski
  • link do utworu muzycznego, np. na YOU TUBE
  • czas początkowy utworu (minuta i sekundy).
 
Tekst oryginalny i przekład prosimy przesłać w jednym pliku i zapisać w formatach: .doc lub rtf lub .pdf.
 
7. Przekłady przyjmujemy od 16 czerwca do 30 października 2017 roku. Prace zostaną ocenione przez kilkuosobowe Jury, które ogłosi werdykt do dnia 20 listopada 2017 r.
 
8. Zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą mailową. Dyplomy i nagrody rzeczowe prześlemy pocztą niezwłocznie po ogłoszeniu werdyktu Jury.
 
9. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
 
10. Wszelkich informacji udziela koordynator konkursu: Grażyna Adamowicz-Grzyb (autorka książki "Tłumaczenia filmowe w praktyce") tel. 505 515 035, e-mail: biuro@fortima.pl.
 
11. Organizatorem konkursu jest Fundacja FORTIMA Akademia Filmowego Słowa, ul. Nowy Świat 33 lok. 13, 00-029 Warszawa.
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 30 sierpnia 2017 roku, 11:32