Konferencja naukowa Myśl filozoficzna, teologiczna i socjologiczna Bolesława Prusa. W 120. rocznicę rozpoczęcia druku Najogólniejszych ideałów życiowych | Wydział Filologiczny

Konferencja naukowa Myśl filozoficzna, teologiczna i socjologiczna Bolesława Prusa. W 120. rocznicę rozpoczęcia druku Najogólniejszych ideałów życiowych

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
PRACOWNIA BADAŃ NAD TWÓRCZOŚCIĄ BOLESŁAWA PRUSA
KOŁO NAUKOWE „POZYTYWNIE ZAKRĘCONYCH”
 
mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową
 
Myśl filozoficzna, teologiczna i socjologiczna Bolesława Prusa.
w 120. rocznicę rozpoczęcia druku Najogólniejszych ideałów życiowych.
 
Gdańsk, 23 września 2017 roku.
 
z
Pragnąc przypomnieć przypadającą w tym roku 120. rocznicę rozpoczęcia druku Najogólniejszych ideałów życiowych, zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Myśl filozoficzna, teologiczna i socjologiczna Bolesława Prusa, która odbędzie się 23 września 2017 roku w budynku Wydziału Filologicznego przy ul. Wita Stwosza 55. Zaproszenie kierujemy do reprezentantów różnych dziedzin nauk humanistycznych, w szczególności zaś historyków i teoretyków literatury, filozofów, socjologów, teologów, etyków i edytorów. Pragniemy, respektując dokonania wielu pokoleń badaczy twórczości Bolesława Prusa, zastanowić się nad aktualnością myśli pisarza, nad ich przesłaniem, ale też nad perspektywami łączącymi badania nad beletrystyką i publicystyką autora Lalki z możliwościami, jakie otwierają przed nami przemyślenia filozoficzne, teologiczne, socjologiczne pisarza. Chcemy więc pytać także o wyzwania, które stoją przed prusologią, o nowe rozwiązania i obszar mieszania się refleksji historycznoliterackiej z teoretyczną.
Proponujemy podjęcie następujących zagadnień:
 • wielowymiarowość twórczości i myśli Prusowskiej
 • Prus jako krytyk i teoretyk literatury
 • Prus – filozof
 • Prus – teolog
 • Prus − socjolog
 • Prus − tanatolog
 • Prus −  epistolograf
 • recepcja polska i międzynarodowa Prusa jako socjologa, filozofa, teoretyka (XIX–XXI w.)
 • Najogólniejsze ideały życiowe – summa poglądów pisarza
 • panslawizm, pangermanizm i „kwestie pozytywistyczne”
 • Prusa zmagania z cenzurą i mową ezopową (ze szczególnym uwzględnieniem spuścizny pozaliterackiej)
 • Prus u progu nowoczesności
 • myśl techniczno-cywilizacyjna Bolesława Prusa
 • związki literackie Prusa (kontakty, wpływy, oddziaływanie)
 • obcość, wykluczenie, inność jako problemy Prusa −  socjologa i filozofa
 • relacja między Prusowską beletrystyką i publicystyką – uzupełnianie czy wykluczanie?
 • czy/jak możliwa jest przyszłość prusologii?
Sygnalizujemy jednocześnie gotowość rozważenia propozycji referatów wykraczających poza naszą ofertę tematyczną.
Planujemy opłatę konferencyjną w wysokości 400 zł, która pokryje koszty wyżywienia, materiałów konferencyjnych oraz recenzowanej publikacji, która ukaże się w 2018 roku. W ramach opłaty nie zapewniamy noclegu, ale w razie potrzeby chętnie pomożemy w jego zorganizowaniu.
 
 dr Sylwia Karpowicz-Słowikowska – kierownik Pracowni
dr Roksana Blech
mgr Monika Stanek
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 21 września 2017 roku, 13:54