Dr hab. Katarzyna Wojan, prof. nadzw. konsultantem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej | Wydział Filologiczny

Dr hab. Katarzyna Wojan, prof. nadzw. konsultantem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej

Minister Sprawiedliwości powołał dr hab. Katarzynę Wojan, prof. nadzw. na konsultanta Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do udziału w przeprowadzaniu egzaminu na tłumacza przysięgłego języka fińskiego na kadencję 2017-2021.

Pani dr hab. Katarzyna Wojan, prof. nadzw. pracuje w Instytucie Skandynawistyki na Wydziale Filologicznym UG. Od 2015 roku pełni funkcję kierownika Pracowni Języka, Kultury i Gospodarki Finlandii. Posiada znaczący dorobek naukowy w zakresie fennistyki. Jest autorką pierwszego dużego słownika - Polsko-fiński tezaurus tematyczny (Gdańsk 2012), książek poświęconych zagadnieniom fennistycznym: Język fińskie w teorii i praktyce (Gdańsk 2016), Język, kultura i społeczeństwo Finlandii (Gdańsk 2016), a także szeregu artykułów monograficznych: Zrozumieć język fiński (w: „Speculum Linguisticum” 2014 - 6 ark. wyd.), Pierwsze historyczne pomniki piśmiennictwa ugrofińskiego (w: „Speculum Linguisticum” 2015 - 4,5 ark. wyd.), Świat ugrofiński w słownikach polskich (w: Wokół «300 tysięcy polskich słów». Wstęp do hasłownikologii pod red. Jana Wawrzyńczyka i Piotra Wierzchonia, Warszawa 2017 - ok. 2 ark. wyd.). Posiada również dorobek w zakresie przekładu; przetłumaczyła na język fiński m.in. utwory Pawła Huellego (publikacje w Finlandii).

Prof. Katarzyna Wojan aktywnie współpracuje z Opetushallitus (Finnish National Agency for Education) w Helsinkach (Finlandia), zaś wcześniej - z Centre for International Mobility (CIMO) w Helsinkach (Finlandia).

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 4 sierpnia 2017 roku, 8:34