Konferencja Język-szkoła-religia | Wydział Filologiczny

Konferencja Język-szkoła-religia

Katedra Polonistyki Stosowanej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego
oraz Liceum Katolickie Collegium Marianum w Pelplinie
 
serdecznie zapraszają do udziału
 
w XIII ogólnopolskiej konferencji naukowej

JĘZYK – SZKOŁA – RELIGIA

Dialogując z Innym

 
Odbędzie się ona w dniach 2–3  czerwca 2017 r. w Pelplinie.
 
Celem konferencji – tak jak w latach poprzednich – jest prezentacja wyników badawczych oraz wymiana doświadczeń między środowiskami akademickimi, których przedstawiciele zajmują się badaniem procesów tworzenia i rozumienia tekstów językowych.
Tematem przewodnim tegorocznej konferencji chcemy uczynić różne zagadnienia związane z dialogiem międzykulturowym i międzyreligijnym. Kategorię dialogu i dialogowania rozumiemy bardzo szeroko, podobnie jak pojęcie innego czy Innego, pozostawiając pole do interpretacji dla przedstawicieli różnych dyscyplin humanistycznych. Pragniemy zaprosić do dyskusji: językoznawców, kulturoznawców, literaturoznawców, filozofów i teologów. Mamy nadzieję, że spotkanie w Pelplinie wniesie coś nowego do humanistyki, będzie transdyscyplinarne i zgromadzi specjalistów w różnych dziedzinach.
 
 
Proponujemy następującą problematykę wystąpień:
  • język tekstów dotyczących dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego;
  • dialog międzyreligijny i międzykulturowy w przestrzeni literackiej i publicznej;
  • kategoria dialogu w literaturze, kulturze, szkole.
Ponadto proponujemy kontynuację innych rozważań rozpoczętych przed dwunastu laty:
  • język jako niezbędny nośnik treści religijnych;
  • język edukacji religijnej, zwłaszcza podręczników do religii;
  • inne zagadnienia związane z nadrzędnym tematem konferencji.
Ze względu na potrzebę pozostawienia czasu na dyskusję czas wygłaszania referatu nie powinien przekroczyć dwudziestu minut. Referaty zostaną opublikowane w punktowanym czasopiśmie naukowym (czasopismo „Język – Szkoła – Religia” znajduje się na liście B ministerialnego wykazu czasopism punktowanych; za publikację w JSR można uzyskać sześć punktów).
Zgłoszenia tematów wystąpień przyjmujemy do 30 kwietnia 2017 r.
Opłata konferencyjna wynosi 350 zł i obejmuje zakwaterowanie (jeden nocleg), posiłki i publikację wygłoszonych referatów. Osoby niekorzystające z noclegu wnoszą jedynie opłatę konferencyjną w wysokości 250 zł.
Opłaty za dodatkowy nocleg wynoszą:
  • pokój jednoosobowy – 90 zł ze śniadaniem,
  • pokój dwuosobowy  – 110 zł ze śniadaniem.
 
Opłatę można uiścić podczas konferencji lub przekazać na konto:
 
BIURO GOSPODARCZO-FINANSOWE DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ
ul. Biskupa Dominika 11
83-130 Pelplin
 
KONTO:
BANK SPÓŁDZIELCZY SKÓRCZ O/PELPLIN
NIP 593 24 42 360
23834200092001564620000001
 
Noclegi rezerwują organizatorzy w internacie Collegium Marianum, tel. 58 536 49 32 (w dni powszednie od 8.oo do 14.oo).
 
Aleja Cystersów 2
83-130 Pelplin
 
Karty zgłoszenia (w załączniku) prosimy kierować do sekretarza konferencji, dr Ireny Chawrilskiej
(e-mail: fpojsr@ug.edu.pl).
 
dr Irena Chawrilska
tel. 507140186
 
 
 
Instytut Filologii Polskiej
Uniwersytet Gdański
ul. Wita Stwosza 55
80-952 Gdańsk
 
 
JĘZYK–SZKOŁA–RELIGIA
 
KARTA ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ
Pelplin, 2-3 czerwca 2017 r.
 
Imię i nazwisko, tytuł naukowy  .........................................……………………..……………
Reprezentowana uczelnia/instytucja  …………..........................................................................
Proponowany temat referatu .......................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Abstrakt (nie więcej niż 500 słów) …...…………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
Wymagania sprzętowe ..................................................................................................................
Adres do korespondencji ….....................................…………………………………………….
Telefon (faks) ...............................................................................................................................
e-mail ...........................................................................................................................................
 
Potwierdzenie rezerwacji noclegów (niepotrzebne skreślić):
1-2 czerwca (czwartek/piątek)
2-3 czerwca (piątek/sobota)
 
DANE DO FAKTURY ZA OPŁATĘ KONFERENCYJNĄ:
Nazwa instytucji, na którą ma być wystawiona faktura …………………………………........
Ulica .............................................................................................................................................
Kod pocztowy, miejscowość ........................................................................................................
NIP................................................................................................................................................
Data: .............................................................................................................................................
 
Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 30 kwietnia 2017 r. na adres fpojsr@ug.edu.pl
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 23 marca 2017 roku, 14:31