Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Poza rusofobią i rusofilią? Poglądy, postawy i realizacje w tekstach kultury polskiej | Wydział Filologiczny

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Poza rusofobią i rusofilią? Poglądy, postawy i realizacje w tekstach kultury polskiej

Instytut Polonistyki
Akademii Pomorskiej w Słupsku
Instytut Filologii Polskiej  
 Uniwersytetu Gdańskiego
oraz
Pracownia Badań nad Rosją w Literaturze i Kulturze Polskiej w Wiekach XIX–XXI
mają zaszczyt zaprosić
na międzynarodową konferencję naukową
Poza rusofobią i rusofilią? Poglądy, postawy i realizacje w tekstach kultury polskiej
która odbędzie się w dniach 28-29 czerwca 2017 r. w Akademii Pomorskiej w Słupsku.
 
Konferencję naszą chcielibyśmy traktować jako specyficzną kontynuację refleksji badawczej zapoczątkowanej dwa i pół roku temu na Uniwersytecie Gdańskim. Kontynuację, ponieważ, jak poprzednio, naszą uwagę pragniemy skoncentrować na analizie artystycznych formuł ujawniania się postaw polskich wobec Rosji. Specyficzną, ponieważ interesują nas przede wszystkim wystąpienia zdominowane refleksją szczególnego rodzaju:
  • czy/jak możliwe było (możliwe jest) polskie pisanie o Rosji bez wpadania w którąkolwiek ze skrajności: rusofobię i, znacznie rzadziej, rusofilię?
  • czy/jak możliwe było (możliwe jest) przekroczenie progu narodowego atawizmu bądź uwolnienie się od polskiego zaprogramowania kulturowego?
Spodziewamy się zatem tematów i propozycji poświęconych tekstom kultury polskiej wolnym od apriorycznych nastawień i tekstom, w których odnaleźć można wysiłki przezwyciężenia antyrosyjskiego/prorosyjskiego stereotypu bądź narodowych idiosynkrazji/adoracji, które dowodzą podjęcia próby wyrwania się z polskiego stanu rozdarcia między obawą przed Rosją a pogardą wobec niej. Z radością przyjmiemy również propozycje referatów, które dowiodą możliwości reinterpretacji, innego odczytania tekstów, wydawałoby się, jednoznacznie „zaklasyfikowanych” do jednej z dwóch postaw polskich wobec Rosji.
Zależy nam na pomnożeniu płaszczyzn penetracji badawczej, dlatego przedmiotem analizy, poza dziełami literackimi, chcemy uczynić wszystkie teksty kultury. Zależy nam również na rozszerzeniu spektrum historycznego, dlatego do udziału w konferencji zapraszamy badaczy kultury polskiej od tej najdawniejszej po najnowszą. Zapraszamy więc literaturoznawców, filmoznawców, teatrologów, historyków sztuki. W interdyscyplinarnej refleksji dostrzegamy szansę zobaczenia „więcej” i sięgnięcia „głębiej”, widzimy możliwość pełniejszego zrozumienia polskiego stosunku do Rosji. 
Języki konferencji: polski i rosyjski.
Forma wystąpienia: referat (czas prezentacji 20 minut).
Zapewniamy publikację pozytywnie zrecenzowanych referatów konferencyjnych w tomie o charakterze monograficznym. 
Opłata konferencyjna wynosi 400 zł (dla obcokrajowców 100 euro). W kwotę wliczone zostały:
  • koszty organizacyjne, publikacja referatów konferencyjnych,
  • uroczysta kolacja w dniu 28 czerwca 2017 r.,
  • zwiedzenie Muzeum Pomorza Środkowego, w tym największej w Polsce i na świecie kolekcji dzieł plastycznych Witkacego.
Informację o numerze konta prześlemy wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Uczestnikom konferencji proponujemy zakwaterowanie (płatność indywidualna) w Domu Studenta, w pokojach dwuosobowych (koszt noclegu 39 złotych, liczba miejsc noclegowych ograniczona) bądź też skorzystanie z oferty słupskiej bazy hotelowej.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem (do 300 słów) prosimy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 22 marca 2017 r. na adres: tsucharski@wp.pl. Decyzję o włączeniu referatu do refleksji konferencyjnej prześlemy na początku kwietnia.
Komitet Organizacyjny:
  • dr hab. prof. AP Tadeusz Sucharski – Akademia Pomorska w Słupsku
  • dr Sylwia Karpowicz-Słowikowska – Uniwersytet Gdański
  • dr hab. prof. UG Elżbieta Mikiciuk – Uniwersytet Gdański
  • dr hab. prof. UG Zbigniew Każmierczyk – Uniwersytet Gdański
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 6 marca 2017 roku, 13:50