Wspólny polsko-ukraiński konkurs na wymianę osobową na lata 2017-2018 | Wydział Filologiczny

Wspólny polsko-ukraiński konkurs na wymianę osobową na lata 2017-2018

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy zapraszają do podjęcia współpracy w ramach programu polsko-ukraińskiego.

Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i ukraińskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich. 

Projekt badawczy przez każdą jednostkę naukową. Obszary priorytetowe w ramach współpracy polsko – ukraińskiej:

  • technologie informatyczne oraz nowe technologie produkcyjne;
  • energetyka (zarządzanie energią i efektywność energetyczna;
  • ekologia i ochrona środowiska;
  • nauki o życiu, biotechnologia, medycyna;
  • nowe materiały;
  • nauki humanistyczne i społeczne;
  • technologie obronne.

W ramach Programu Wykonawczego środki, przyznawane przez obie strony na poszczególne projekty badawcze, przeznaczone są na finansowanie wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów). Współpraca uzgodniona między zespołami badawczymi może być finansowana przez strony w okresie do dwóch lat. Udział w projekcie młodych badaczy, studentów, doktorantów i osób, które niedawno uzyskały tytuł doktora, będzie działał na korzyść aplikujących.

Strona polska pokrywa koszty pobytów oraz koszty podróży naukowców polskich w Ukrainie. Strona ukraińska pokrywa koszty pobytów oraz koszty podróży naukowców ukraińskich w Polsce. Strona przyjmująca pokrywa koszty organizacji wspólnych konferencji oraz innych spotkań. 

Termin nadsyłania aplikacji: 23 stycznia – 24 kwietnia 2017 r. 
Zgłoszenia na lata 2017-2018 należy przesłać na załączonym formularzu (w 2 egz.). 

Polscy koordynatorzy projektów przesyłają wypełnione i podpisane wnioski na adres:

Departament Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa

z dopiskiem: KONKURS POLSKO-UKRAIŃSKI 2017-2018 

Koordynator programu po stronie polskiej:

Michał Sobczyk
Departament Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
tel. 22 50 17 128
email: michal.sobczyk@nauka.gov.pl

Koordynator programu po stronie ukraińskiej:

Valerii Kyslyi
Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy
Departament Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej
Wydział Międzynarodowej Współpracy Naukowej i Technicznej
Tel.: +38 (044) 287 82 76
Е-mail: v_kysly@mon.gov.ua

Strona internetowa: www.mon.gov.ua

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 27 stycznia 2017 roku, 10:46