Nowe konkursy NCN: ETIUDA 5, SONATINA 1, UWERTURA 1 i MINIATURA 1 | Wydział Filologiczny

Nowe konkursy NCN: ETIUDA 5, SONATINA 1, UWERTURA 1 i MINIATURA 1

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy ETIUDA 5, SONATINA 1, UWERTURA 1 i MINIATURA 1:

  • ETIUDA 5 - na stypendia doktorskie,
  • SONATINA 1 - na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora,
  • UWERTURA 1 - na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC,
  • MINIATURA 1 - na pojedyncze działanie naukowe.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 16 grudnia 2016 roku, 13:37