Tutoring. Oferta dla studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 | Wydział Filologiczny

Tutoring. Oferta dla studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019

Wydział Filologiczny UG zaprasza studentów  wszystkich lat i stopni do zapoznania się z ofertą i do uczestnictwa w tutorialach - indywidualnych zajęciach, mających na celu rozwój Waszych zainteresowań naukowych. Na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego w ramach kontynuacji rozwoju tutoringu jako praktyki akademickiej proponujemy studentom krótkie 7 godzinne cykle indywidualnych zajęć, na których podążamy tropem Waszych zainteresowań i wypracowujemy ich nowe kierunki. Zajęcia są bezpłatne.

Poniżej oferta do studentów na semestr letni 2018/2019.
Zapraszamy do indywidualnego kontaktu pod adresami e-mail poszczególnych tutorów:
 
Imię, nazwisko, afiliacja tutora i e-mail
Język tutorialu
Proponowana tematyka TUTORIALU
dr Joanna Drzazgowska
Instytut Filologii Romańskiej
polski, portugalski, hiszpański
  1. Językoznawstwo ogólne i porównawcze (język portugalski, język hiszpański, język polski); językoznawstwo stosowane (dwujęzyczność; polityka językowa)
  2. Kultura Półwyspu Iberyjskiego
  3. Historia Półwyspu Iberyjskiego
dr Izabela Kujawa
Instytut Filologii Germańskiej
niemiecki
polski
 
  1. Dyskurs polityki, polityka dyskursu
  2. Nowoczesna komunikacja w biznesie
  3. Komunikacja w dobie technologii 4.0
dr Katarzyna Lukas
Instytut Filologii Germańskiej
polski
niemiecki

Przekład Literacki w parze językowej polski: niemiecki

Zapraszam studentów germanistyki, polonistyki, studiów niemcoznawczych oraz innych filologii (konieczna znajomość języka niemieckiego) na cykl spotkań tutoringowych poświęconych problematyce przekładu literackiego. W ramach tutorialu będziemy czytać – wybrane zgodnie z zainteresowaniami studenta – przekłady poezji i/lub krótkich formy prozatorskich z XIX-XXI w. (przekłady z niemieckiego na polski i/lub odwrotnie). Zakładając, że dobry tłumacz to najwnikliwszy czytelnik utworu literackiego: ktoś, kto dostrzega i rozumie więcej niż zwykły odbiorca, postaramy się dociec, jakie niezwykłe cechy oryginału zauważył tłumacz analizowanego tekstu. Jak je zinterpretował, jakimi środkami starał się je oddać we własnym języku? Analizie konkretnych rozwiązań translatorskich będzie towarzyszyć refleksja nad tym, w jakim stopniu tłumaczenie jest reprodukcją oryginału, na ile zaś – wyrazem osobowości i własnej twórczości artystycznej tłumacza.
Efektem końcowym tutorialu będzie napisanie krótkiej analizy porównawczej wybranego oryginału i tłumaczenia.
dr Anna Malcer-Zakrzacka
redaktor strony internetowej Wydziału Filologicznego i FB
polski

Teoria i praktyka dziennikarstwa

W ramach tutoringu zajmiemy się specyfiką różnych gatunków dziennikarstwa m.in.: reportażu, felietonu, wywiadu, ich podstawami teoretycznymi i praktycznymi. Podejmiemy próbę znalezienia frapującego tematu, dokonamy wyboru i selekcji materiału, poszukamy wskazówek teoretycznych u najlepszych praktyków reportażu literackiego, felietonu czy wywiadu m.in.: M. Wańkowicza, K. Kąkolewskiego, R. Kapuścińskiegp, H. Krall, M. Szczygła.

Praktyka i doświadczenie dziennikarskie, które zdobyłam pracując m.in. w gazecie codziennej czy redagując strony internetowe, pomoże nam w pracy nad teorią gatunków i praktyką pisarską. Poszukamy motywacji do podejmowania własnych prób dziennikarskich.  Efektem tutorialu będzie pierwsza lub kolejna pogłębiona próba dziennikarska. Jestem otwarta na inne, indywidualne naukowe potrzeby studenta, którymi możemy się wspólnie zająć. Zapraszam do kontaktu.
 
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 15 stycznia 2019 roku, 11:36