Zapisy na wykłady wydziałowe w semestrze letnim 2015/2016 | Wydział Filologiczny

Zapisy na wykłady wydziałowe w semestrze letnim 2015/2016

Zapisy na wykłady wydziałowe w semestrze letnim 2015-2016 odbędą się w terminie od 25.01.2016 r. do 07.02.2016 r.
Po rozpoczęciu zajęć konieczne jest POTWIERDZENIE  u wykładowcy swojego wyboru.
WARUNKIEM URUCHOMIENIA ZAJĘĆ JEST ZGŁOSZENIE SIĘ MINIMUM 25 OSÓB.
 
WYKŁADY WYDZIAŁOWE W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016
 
Liczba godzin
ECTS
Forma zaliczenia
Termin wykładu
Nazwisko wykładowcy i tytuł wykładu
30
2

zaliczenie, zaliczenie na ocenę

Poniedziałek
08.00-09.30, aula 1.43
Dr hab. Bogdan Burliga: Postać Aleksandra Wielkiego i jego dokonania jako problem moralny w piśmiennictwie grecko-rzymskim
Poniedziałek
13.15-14.45, aula 1.45
Dr Anna Filipowicz: Zwierzęta w kulturze najnowszej. Wprowadzenie do animal studies
Poniedziałek
17.00-18.30, aula 0.21
Prof. UG, dr hab. Dušan-Vladislav Paždjerski: Wprowadzenie do Bizancjum (historia, kultura, religia)
Wtorek
08.00-09.30, aula 1.43
Dr Grzegorz Kotłowski: Geografia antyczna
Czwartek
08.00-09.30, aula 1.43
Prof. dr hab. Edward Łuczyński: Zagadnienia ontogenezy mowy w ujęciu psycho- i neurolingwistycznym
Czwartek
16.45-18.15, aula 0.21
Dr Jolanta Dziuba: Magiczne miasta literackiej słowiańszczyzny
Czwartek
11.30-13.00, 13.15-14.45
(18.02., 03.03., 17.03. 31.03., 14.04., 05.05., 19.05., 02.06.)
Dr hab. Emilia Denkiewicz-Szczepaniak, Norwegia – 200 lat niepodległości. Historia – gospodarka – społeczeństwo
Piątek
15.00-16.45, aula 1.43
Dr hab. Tatiana Krynicka: Świat Rzymianina w utworach poety Auzoniusza
 
Do udziału w wybranym wykładzie wydziałowym zobowiązani są studenci następujących kierunków studiów stacjonarnych:
 • Amerykanistyka – stacjonarne pierwszego stopnia – 4 semestr – 30 godzin – zaliczenie
 • Amerykanistyka – stacjonarne pierwszego stopnia – 6 semestr – 30 godzin – zaliczenie
 • Filologia angielska (specjalność nauczycielska) – stacjonarne pierwszego stopnia – 6 semestr – 30 godzin – zaliczenie
 • Filologia angielska (specjalność nauczycielska) – stacjonarne pierwszego stopnia – 4 semestr – 30 godzin – zaliczenie
 • Filologia angielska (specjalność translatoryczna) – stacjonarne pierwszego stopnia – 6 semestr – 60 godzin – zaliczenie
 • Filologia germańska – stacjonarne drugiego stopnia – 4 semestr – 30 godzin – zaliczenie
 • Filologia polska – studia stacjonarne pierwszego stopnia – 6 semestr – 30 godzin – zaliczenie
 • Filologia polska – stacjonarne drugiego stopnia – 4 semestr – 30 godzin – zaliczenie
 • Kulturoznawstwo – stacjonarne drugiego stopnia – 2 semestr – 30 godzin – zaliczenie na ocenę
 • Lingwistyka stosowana – stacjonarne drugiego stopnia – 2 semestr – 30 godzin – zaliczenie na ocenę
 • Logopedia – stacjonarne pierwszego stopnia – 6 semestr – 30 godzin – zaliczenie
 • Logopedia – stacjonarne drugiego stopnia – 4 semestr – 30 godzin – zaliczenie
 • Skandynawistyka – stacjonarne drugiego stopnia – 2 semestr – 30 godzin – zaliczenie na ocenę
 • Slawistyka – stacjonarne pierwszego stopnia – 6 semestr – 30 godzin – zaliczenie
 • Slawistyka – stacjonarne drugiego stopnia – 2 semestr – 30 godzin – zaliczenie na ocenę
 • Wiedza o teatrze (wykład monograficzny) – stacjonarne pierwszego stopnia – 2 semestr – 30 godzin – zaliczenie
 • Wiedza o teatrze (wykład monograficzny) – stacjonarne pierwszego stopnia – 4 semestr – 30 godzin – zaliczenie
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 26 stycznia 2016 roku, 12:17