fbpx X konferencja językoznawcza z cyklu „W świecie słów i znaczeń” poświęcona pamięci Profesora Bogusława Krei | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

X konferencja językoznawcza z cyklu „W świecie słów i znaczeń” poświęcona pamięci Profesora Bogusława Krei

X konferencja językoznawcza z cyklu „W świecie słów i znaczeń” poświęcona pamięci Profesora Bogusława Krei

Zakład Języka Polskiego
Instytutu Filologii Polskiej
na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego
oraz
Oddział Gdański Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego
serdecznie zapraszają do udziału
w ogólnopolskiej konferencji językoznawczej
 
Słowotwórstwo w różnych dyskursach
 
która odbędzie się 2 grudnia 2022 roku w budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Wita Stwosza 55).
 
 
Jest to X konferencja językoznawcza z cyklu „W świecie słów i znaczeń” poświęcona pamięci Profesora Bogusława Krei, organizowana w celu kontynuowania i rozwijania badań zainicjowanych przez Profesora. Przedmiotem rozmów i referatów w tej edycji chcielibyśmy uczynić różnorodne zjawiska słowotwórcze w języku polskim oraz w innych językach słowiańskich.
Proponowane zagadnienia:
  • perswazyjne środki słowotwórcze w dyskursie medialnym;
  • narzędzia słowotwórczej dyskredytacji oponenta we współczesnym dyskursie politycznym;
  • opis środków słowotwórczych w dyskursach feministycznych;
  • opis wybranego typu słowotwórczego, kategorii słowotwórczej lub techniki słowotwórczej w systemie językowym i w tekstach, zwłaszcza w literaturze i mediach;
  • kreatywność słowotwórcza w dyskursie internetowym;
  • potencjał marketingowy neologizmów słowotwórczych.
Zachęcamy również do zgłaszania własnych propozycji. Czas przewidziany na jedno wystąpienie to 20 minut.
 
Opłata konferencyjna wynosi 400 zł. Obejmuje ona obiad oraz koszty publikacji referatów w monografii wieloautorskiej.  Opłatę należy przekazać na konto 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415 do dnia 4 listopada 2022 r. Organizatorzy konferencji nie zapewniają uczestnikom noclegów.
 
Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: zwjp@ug.edu.pl. Na zgłoszenia czekamy do 20 października 2022 roku.
 
 
w imieniu organizatorów
 
dr hab. Ewa Badyda, prof. UG.
dr Katarzyna Furmaniak
dr Beata Jędrzejczak

 

z
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 20 września 2022 roku, 19:12