fbpx Wykładowczynie z Filologicznego: dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska, dr Ewa Andrzejewska, dr Olga Aleksandrowska zaangażowane w uzyskanie przez Uniwersytet Gdański certyfikatu Quality Label for Initial Teacher Education Institutions | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Wykładowczynie z Filologicznego: dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska, dr Ewa Andrzejewska, dr Olga Aleksandrowska zaangażowane w uzyskanie przez Uniwersytet Gdański certyfikatu Quality Label for Initial Teacher Education Institutions

Wykładowczynie z Filologicznego: dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska, dr Ewa Andrzejewska, dr Olga Aleksandrowska zaangażowane w uzyskanie przez Uniwersytet Gdański certyfikatu Quality Label for Initial Teacher Education Institutions

Z wielką przyjemnością informujemy, że Uniwersytet Gdański został odznaczony certyfikatem Quality Label for Initial Teacher Education Institutions/Odznaka Jakości dla Instytucji kształcących przyszłych nauczycieli/, który przyznawany jest przez Krajowe Biura eTwinning tym uczelniom, których działania w zakresie szerzenia idei programu eTwinning oraz realizacji projektów eTwinning  osiągnęły wysoki poziom efektywności oraz jakości. Celem przyznawania tego certyfikatu jest wyróżnienie instytucji oraz edukatorów, których aktywność w ramach eTwinningu reprezentuje ideę programu (innowacyjność podejmowanych działań opartych na kreatywnym i efektywnym wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych, wdrożenie metody projektu jako sposobu na realizację podstawy programowej, przygotowanie przyszłych nauczycieli do pracy w nowoczesny sposób dostosowany do potrzeb uczniów).

Nauczyciele akademiccy z Wydziału Filologicznego wyróżnieni zostali w dwóch kategoriach: Curriculum Integration /Integracja Programów Kształcenia/ (wpisanie pracy projektowej i projektów eTwinning do programów studiów kształcenia nauczycieli) oraz Project Implementation /Zrealizowane Projekty/ (udział studentów studiów nauczycielskich w projektach eTwinning na szczeblu lokalnym, narodowym i międzynarodowym). To pierwsza edycja przyznawania wyróżnień za pracę projektową eTwinning uniwersytetom europejskim. Obok UG w Polsce wyróżnione zostały Uniwersytet Adama Mickiewicza oraz Dolnośląska Szkoła Wyższa.

Uniwersytet Gdański jest zaangażowany w program eTwinning Teacher Training Institiutions Initiative funkcjonujący obecnie pod nazwą Initial Teacher Education Initiative od 2016 roku. Od samego początku liderkami eTwinningu na UG są: dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki oraz dr Ewa Andrzejewska z Instytutu Filologii Germańskiej. Inni nauczyciele akademiccy zaangażowani w eTwinning to dr Olga Aleksandrowska z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki, dr Ryta Suska-Wróbel oraz dr Iwona Majcher z Wydziału Biologii oraz dr Teresa Sadoń-Osowiecka z Instytutu Geografii.

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 15 września 2022 roku, 14:35