fbpx Dr hab. Kazimierz Musiał, prof. UG, nagrodzony za najlepszy artykuł opublikowany w 2021 r. w Journal of Baltic Studies | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Dr hab. Kazimierz Musiał, prof. UG, nagrodzony za najlepszy artykuł opublikowany w 2021 r. w Journal of Baltic Studies

Dr hab. Kazimierz Musiał, prof. UG, nagrodzony za najlepszy artykuł opublikowany w 2021 r. w Journal of Baltic Studies

Dr hab. Kazimierz Musiał, prof. UG z Instytutu Skandynawistyki i Fennistyki na Wydziale Filologicznym otrzymał nagrodę Vilisa Vītolsa za najlepszy artykuł opublikowany w Journal of Batlic Studies w roku 2021 roku. Nagroda została przyznana za artykuł  pt. How to build the legitimacy of regional integration on rational foundations: a case of epistemic communities in the Baltic Sea area/ Jak budować legitymizację integracji regionalnej na racjonalnych podstawach: przypadek wspólnot epistemicznych w obszarze Morza Bałtyckiego, napisany we współautorstwie z doktorantką Zane Šime z Łotwy. Dla badaczy zajmujących się studiami regionalnymi Europy północnej i bałtyckiej jest to bardzo prestiżowe wyróżnienie.

Nagrodę wręczono w końcu maja 2022 na konferencji Association for the Advancement of Baltic Studies w Seattle, USA. Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy!

 

 

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 9 czerwca 2022 roku, 14:06