fbpx Organizacja kształcenia w semestrze letnim 2021/22 | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Organizacja kształcenia w semestrze letnim 2021/22

Organizacja kształcenia w semestrze letnim 2021/22

Wysoka liczba pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, którzy skorzystali z programu szczepień przeciwko SARS-CoV-2 (91%) oraz studentów (81,2) i doktorantów (87,8%) skłania do tego, aby organizacja kształcenia w semestrze letnim odbywała się na podobnych zasadach, jak w semestrze zimowym.

Zajęcia będąco do zasadystacjonarne, ale dziekani, kierownicy studiów doktoranckich i szkół doktorskich oraz kierownicy studiów podyplomowych wskażą te zajęcia, które ze względu na liczbę uczestników oraz warunki lokalowe odbędą się zdalnie.

Będą to przede wszystkim wykłady, w których udział bierze liczniejsza grupa studentów i doktorantów.

Szczegóły związane z planem zajęć na poszczególnych kierunkach uwzględniające np. wielkość sal i charakter zajęć niebawem pojawią się na stronach właściwych jednostek.

Należy pamiętać, że w przypadku wystąpienia wysokiego zagrożenia epidemicznego, sposób prowadzenia zajęć dydaktycznych może ulec zmianie.

Zajęcia dydaktyczne oraz wszelkie wydarzenia naukowe, sportowe i artystyczne na terenie Uczelni nadal muszą odbywać się z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego. 

Zarządzenie Rektora

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 stycznia 2022 roku, 13:27