fbpx Kaszëbsczé Diktando po raz 20. Laureaci z Wydziału Filologicznego UG | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Kaszëbsczé Diktando po raz 20. Laureaci z Wydziału Filologicznego UG

Kaszëbsczé Diktando po raz 20. Laureaci z Wydziału Filologicznego UG

W finale XX Dyktanda Kaszubskiego, który odbył się w Szczecinie zmierzyli się najlepsi z 700 uczestników dorocznego konkursu. Wśród laureatów są pracownicy i absolwenci etnofilologii kaszubskiej na UG.
 
Pomysł organizacji dyktanda powstał wśród słuchaczy studiów podyplomowych dla nauczycieli języka kaszubskiego UG. Na uczelni odbyło się także pierwsze dyktando. Od początku zakładano, że będzie ono „imprezą wędrującą”. Kolejne dyktanda odbyły się w Wejherowie, w Kartuzach, w Pucku, w Żukowie, w Sopocie, w Kościerzynie, w Sierakowicach, i w Bytowie.
Wydział Filologiczny UG, który prowadzi kierunek etnofilologia kaszubska od dwudziestu lat przygotowuje teksty na dyktando kaszubskie. Na początku ich autorem był prof. Jerzy Treder, potem inni pracownicy wydziału, związani z kaszubszczyzną.
Uczniowie pisali dyktando w kategoriach wiekowych w przedziałach odpowiadającym etapom edukacyjnym, a dorośli w grupie amatorów i profesjonalistów (dziennikarze, nauczyciele, edytorzy). W sytuacji zagrożenia epidemicznego wprowadzono eliminacje szkolne, stąd łącznie w zmaganiach konkursowych brało udział kilkaset piszących. Laureaci zdobywają tytuły Mésterów Kaszëbsczégò Pisënkù
W kategorii dorosłych nieprofesjonalistów I miejsce zdobyła: Joanna Ginter, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej i jednocześnie studentka III roku etnofilologii kaszubskiej.
W kategorii dorosłych profesjonalistów oba dwa pierwsze miejsca zajęły nauczycielki języka kaszubskiego, absolwentki kierunku etnofilologia kaszubska: Anna Cupa (Łubiana) i Dorota Bach (Mosty).
W ramach gali XX Dyktanda Kaszubskiego wręczono również nagrody dla najlepszych maturzystów z języka kaszubskiego w 2021 roku. Są nimi: Jakub Lubocki, student I roku etnofilologii kaszubskiej i Szymon Pierz, student II roku (decyzję o zdawaniu matury podjął po rozpoczęciu studiów na kierunku, ucząc się "od zera".
W jury konkursu znaleźli się:
Paulina Węsierska, pierwsza absolwentka etnofilologii kaszubskiej (2017 r.), która zdobyła już tytuł Méstera Kaszëbsczégò Pisënkù, dlatego nie może uczestniczyć już w dyktandzie. W przyszłym roku (raz na 5 lat) nich może stanąć do rywalizacji o tytuł Arcyméstra.
 
Przypomnijmy, że trwa cykl interdyscyplinarnych wykładów  ogólnouczelnianych pt. „Kaszubi i kaszubszczyzna – spojrzenie z zewnątrz. Współczesne badania humanistyczne w Polsce i na świecie”. To VI edycja wykładów kaszubologicznych na UG przygotowana przez Wydział Filologiczny we współpracy z Instytutem Kaszubskim i Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
15 listopada odbędzie się kolejny wykład z cyklu pt. (Nie)Zmieniający się język a tożsamość Kaszubów Kanadyjskich. Wygłosi go Prof. dr Motoki Nomachi, nazywany też Ambasadorem kaszubszczyzny w Kraju Kwitnącej Wiśni.
W pierwszej części wykładu prof. Motoki Nomachi przedstawi historię emigracji Kaszubów do Kanady (od 1850 roku i z lat późniejszych) i warunki socjolingwistyczne rozwoju ich mowy. W drugiej części omówione zostaną wybrane właściwości gramatyczne języka, jakim posługują się dziś. Zestawiając zebrany w badaniach terenowych materiał językowy z tekstami Hilferdinga czy Sychty, profesor Motoki Nomachi interpretuje, jaki wpływ na mowę Kaszubów w Kanadzie miały: miejsce zamieszkania, wprowadzenie angielskiej edukacji szkolnej czy poczucie tożsamości grupowej.
Profesor będzie gościem online w poniedziałek o 17.00.
W listopadzie w ramach cyklu odbędą się jeszcze dwa wykłady:
  • 22.11.2021 Gôdka lëdzy mòrza. O bogactwie językowym Półwyspu Helskiego - prof. AJP, dr hab. Lechosław Jocz (Gorzów Wielkopolski) JĘZYKOZNAWSTWO.
  • 29.11.2021 Językowa asymilacja na Kaszubach w II poł. XX wieku z perspektywy lingwistycznej antropologii - mgr Oleksandr Vasiukov, student PhD (Petersburg) ANTROPOLOGIA.
 
dyktando
Na zdjęciu: Anna Cupa, Dorota Bach, Paulina Węsierska.
Ewa K.Cichocka/ Zespół Prasowy UG
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 15 listopada 2021 roku, 15:06